ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΓΟΣ  — Πάσα ομοιότης με Βαρδινογιάννη, είναι συμ-πτωματική, αλλά το ευχόμαστε… Αμήν!!!!

Απάντηση