ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 1

  — ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΝΕΞΟΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΟΤΙ ΜΕΛΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΒΓΗΚΕ ΠΑΓΑΝΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ “ΕΝΤΟΚΑ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!!!!

  — Η Ευρώπη τα 3,5 τελευταία χρόνια μας έχει χρεώσει τα έντερά της, αλλά χαΐρι δεν βλέπουμε, διότι οι διαχειριστές δημόσιου χρήματος της χούντας των Αθηνών, τα έτρωγε και τα τρώγει, με και διά των τραπεζιτών ληστών. Τριπλασίασαν το δημόσιο χρέος, χάρισαν πάνω από 100 δις στις τράπεζες, μας έχουν γδάρει από παντού και διαρρέουν ότι θ΄ αρπάξουν ότι έχει απομείνει σε…. τραπεζικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς.

  — Έργα δεν γίνονται, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και νοσοκομεία ακόμα κλείνουν για να αλωνίζει η ληστρική “ελεύθερη” αγορά των ιδιωτικών μονοπωλείων και τα δισεκατομμύρια που ισχυρίζεται η Ευρώπει ότι μας έδωσε, εξαφανίζονται, χωρίς να μπορούμε να δούμε σε ποιες τσέπες χάνονται. Το κρατικό μισθολογικό κόστος έχει μειωθεί κάτω από το μισό και πάλι το κράτος δεν έχει λεφτά, γιατί η διαχειριστές του δημόσιου χρήματος και ιδιαίτερα το υπουργείο οικονομικών και η γενική γραμματεία εσόδων, είναι σε χέρια πολιτικών απατεώνων. Τίποτα δεν μπαίνει στα δημόσια ταμεία από φορολόγηση μεγαλοκαρχαριών, τραπεζιτών, εργολάβων, προμηθευτών, με αποτέλεσμα τα κρατικά ταμεία να είναι μονίμως άδεια.

  — Για να αντιμετωπιστούν στοιχειώδεις ανάγκες, κάθε μήνα η γενική γραμματεία εσόδων (Χάρης Θεοχάρης) ανακοινώνει την έκδοση εντόκων γραμματίων (χωρίς τόκους) και προσπαθεί μέσω των συνεταίρων στη κλεψιά τραπεζιτών, να ξεγελάσει το επενδυτικό κοινό, για να αγοράσει επισφαλή έντοκα γραμμάτια (χωρίς τόκους) στην υψηλότερη δυνατή τιμή-κόστος για τους επενδυτές. Κάθε φορά, για να ωραιοποιηθεί η…. ατμόσφαιρα οικονομικού χάους, μέσα στην οποία συνυπάρχουν και οι τίτλοι του δημοσίου, βγαίνει και ο μακάκας της γενικής γραμματείας εσόδων και λέει καμιά μαλακία, για να συνυπολογίσεις ότι πάμε καλύτερα, ενώ βοά ο τόπος όλος, ότι πάμε για βρούβες.

  — Έτσι χθες, δυο μέρες μετά τα θεωρητικώς ευχάριστα, ότι δεν θα υποβάλουμε δήλωση (ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ: “άρα δεν θα πληρώσεις επί πλέον φόρο απ΄όσο σου κράτησαν”) ΠΡΑΓΜΑ ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ, ανακοίνωσαν νέα έκδοση εντόκων γραμματίων, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΓΔΑΡΟΥΝ ΞΑΝΑ!!!!! Το από που θα σε…. κουρέψουν, τους είναι αδιάφορο. Στη κρίση τη δική σου απομένει, ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΣΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ Ο ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (και Στουρνάρας, και Βενιζέλος, και Σαμαράς το ίδιο λένε):

  — ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή,  ποσού 1.000 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ, λήξεως 21 Μαρτίου 2014.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 (Τ+3).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη     δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

  — ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ  13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 (Τ+3).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους  με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και θα αποκτηθούν  με  έναν  από  τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 έως και Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Απάντηση