ΠΈΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ… ΚΑΝΑΠΈΔΩΝ!!!!

14 Δεκεμβρίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 1…..ΑΜΦΙΒΑΛΩ

Από Γκόρτσο  μέσω Σπύρου Δαρζέντα

Απάντηση