GOLDEN BOY ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ  — Ο “ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ” μου έστειλε σχεδόν ολόκληρο το νομικό πλαίσιο, για τον τρόπο φορολόγησης της αποκαλούμενης “ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ” βάση συμβολαίου, των ασφαλιστικών εταιρειών προς τα μεγαλοστελέχη τους και τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ πολύ.

  — Εγώ επιμένω να επικεντρώνομαι επί της ουσίας:

1.– Ο βουλευτής Τσουκαλάς Δημήτριος, στις προσωπικές του καταθέσεις σε τράπεζες (και όχι μετά της συζύγου) της δήλωσης “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” καταχωρεί δύο λογαριασμούς με τα στρογγυλά ποσά (350.000 και 650.000) = 1.000.000€

2.– Αυτά τα ποσά τα δικαιολογεί ως “αποζημίωση συνταξιοδότησης” θέλοντας να πιστέψουμε, ότι εισέπραξε ένα συνηθισμένο για εμάς τους καταφρονημένους ΕΦΑΠΑΞ, που υποδηλώνει αναληθώς, ότι πιθανότατα δεν υπέχει φορολογικής υποχρεώσεως. Όταν όμως ξεσηκώθηκε σάλος που δεν είχε τον κοινό νου να προβλέψει, ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να το μαζέψει και να βγει να πει, ότι δεν είναι το ΕΦΑΠΑΞ που όλοι ξέρουμε και λάβαμε σε συσκευασία δείγματος, αλλά κάποια παροχή που εισέπραξε από την ιδιωτική ΑΛΛΟΔΑΠΗ ασφαλιστική εταιρεία βάσει συμβολαίου!!!

3.– ΕΠΕΙΔΗ το “ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” το τόνισε βλακωδώς με τη πανικόβλητη “διόρθωσή” του ο Τσουκαλάς, εγώ του τονίζω σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ, ότι συμβαίνει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, ότι η εργοδότριά του λειτουργούσε και λειτουργεί νόμιμα και στην Ελλάδα, ότι τα εισοδήματά του τα απόκτησε από παροχή εξηρτημένης εργασίας εντός της Ελληνικής επικράτειας και ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ο βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, έχει φορολογικές υποχρεώσεις για ΟΛΑ αυτά τα εισοδήματα, όπως και αν τα βαφτίσει, μόνον προς το Ελληνικό κράτος και προς κανέναν άλλον.

4.– Επειδή αυτός ο ίδιος προκάλεσε ύποπτο σάλο περί το όνομά του και των εισοδημάτων του, δια του τρόπου συμπλήρωσης της δήλωσης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, χρωστά στον Ελληνικό λαό, πλήρεις και ξεκάθαρες εξηγήσεις, για τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες, από βουλευτική αποζημίωση και εισοδήματα από κινητές αξίες (που είναι τα έξτρα μπόνους και τα μερίσματα λόγω αποχώρησης από την εργασία), που όπως πιθανολογούμε όλοι, είναι τα τρελά λεφτά που του πρόσφερε το χρυσό συμβόλαιο της πρώην εργοδότριας ασφαλιστικής εταιρείας.

5.– Για να έχουν πλέον αξιοπιστία οι εξηγήσεις του βουλευτή Τσουκαλά του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να δημοσιοποιήσει:
α.– Τις δηλώσεις εισοδήματος 2010, 2011, 2012, 2013.
β.– Το (ή τα) χρυσό συμβόλαιο που είχε συνάψει με την εργοδότρια ασφαλιστική εταιρεία.
γ.– Τα εκκαθαριστικά έγγραφα, που αφορούν τη καταβολή από την πρώην εργοδότριά του, των (350.000 + 650.000) = 1.000.000€ με ιδιαίτερη έμφαση, στα αποδεικτικά παρακράτησης και απόδοσης φόρου εισοδήματος για τα ποσά αυτά, στην αρμόδια ΔΟΥ, και στην ενημέρωση της ΔΟΥ του βουλευτή.
δ.– Τα εκκαθαριστικά έγγραφα εργοδότη, για τα εισοδήματα 2010,  2011 και 2011, (102.670€, 529.538€, και  840.831,07 αντίστοιχα),  που δήλωσε και τα οποία ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1.000.000€ που εισέπραξε βάσει συμβολαίου με την αποχώρησή του από την ασφαλιστική εταιρεία και που δεν ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει ως εισόδημα, αν όλα είχαν γίνει νόμιμα από πλευράς φορολογικής του υποχρεώσεως.

  — ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΡΕΣΚΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΟΥΝ. ΕΧΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ:

==== N. 3842/2010 άρθρο 8 παρ. 14

=== Λοιπές διατάξεις

11. Με την παράγραφο 14 του άρθρου αυτού προστέθηκε στο άρθρο 14 του ΚΦΕ παράγραφος 9, σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των παροχών σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 (δηλαδή μέχρι και 31/12/2012) τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους (πρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντές κλπ.)

Ειδικότερα, όταν ο δικαιούχος έχει εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ και καταβληθούν σε αυτόν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως 10% επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, οι πρόσθετες αυτές αμοιβές φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. Αν οι υπόψη πρόσθετες αμοιβές υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα:
Μέχρι 20.000 ……. 50%
20.001 – 40.000 … 60%
40.001 – 60.000 … 70%
60.001 – 80.000 … 80%
80.001 και άνω ….. 90% !!!!!!!!

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ΚΦΕ.

Η παραπάνω φορολογική μεταχείριση (μπόνους) εφαρμόζεται και για τις παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων. Λόγω της γενικής διατύπωσης του τελευταίου εδαφίου, ο πιο πάνω ειδικός τρόπος φορολογίας αφορά και τις παροχές σε μετοχές (διανομή μετοχών αντί μετρητών). Επίσης, για τα υπόψη εισοδήματα δεν οφείλεται ο οριζόμενος από την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ φόρος 40%, επειδή οι κρίσιμες διατάξεις είναι ειδικές.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για παροχές που χορηγούνται μέχρι και το οικον. έτος 2013 (χρήση 2012).

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄) η παραπάνω φορολογική μεταχείριση των παροχών σε στελέχη των τραπεζών επεκτάθηκε και για τις παροχές οικονομικών κινήτρων πάσης φύσεως που καταβάλλονται από εργοδότες σε εργαζομένους τους που αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης (έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης), με σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συνταξιοδότηση. Οι ανωτέρω παροχές οικονομικών κινήτρων γνωστοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταβολής αυτών των παροχών στις αρμόδιες ΔΟΥ των εργαζομένων στους οποίους καταβάλλονται οι παροχές αυτές (οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010 σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου αυτού ισχύουν από 15/7/2010 και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

==== ΠΟΛ 1165 22.11.2010/ παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των παροχών σε χρήμα (μπόνους) που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα στελέχη τους και των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010.

2010-11-24 15:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2010
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1165
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α’ – ΚΓ’
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 3375314-6
ΦΑΞ : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των παροχών σε χρήμα (μπόνους) που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα στελέχη τους και των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, που προστέθηκαν με την παρ.14 του άρθρου 8 του ν.3842/2010, ορίζεται, ότι παροχές σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους, φορολογούνται ως εξής: για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ εάν καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίμακα του άρθρου 9.
Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα:
Μέχρι 20.000 50%
20.001 – 40.000 60%
40.001 – 60.000 70%
60.001 – 80.000 80%
80.001 και άνω 90%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 60.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νομικών προσώπων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:
α) Με βάση την κλίμακα (α) της παραγράφου 1, καθώς και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.
γ) Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, με συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).
Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α’115/15.7.2010) ορίζεται, ότι η εκ μέρους του εργοδότη παροχή οικονομικών κινήτρων πάσης φύσεως σε εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συνταξιοδότηση, γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταβολής αυτής της παροχής στην αρμόδια ΔΟΥ του εργαζόμενου. Στην περίπτωση αυτή το οικονομικό αυτό κίνητρο υπάγεται στο άρθρο 8 παρ.14 του ν.3842/2010.

4. Με την ΠΟΛ.1135/4.10.2010 εγκύκλιο με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα του ν.3842/2010, διευκρινίστηκε ότι όταν ο δικαιούχος έχει εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ και καταβληθούν σε αυτόν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως 10% επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, οι πρόσθετες αυτές αμοιβές φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. Αν οι υπόψη πρόσθετες αμοιβές υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την παραπάνω κλίμακα.
Επίσης διευκρινίστηκε, ότι με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010 η παραπάνω φορολογική μεταχείριση των παροχών σε στελέχη των τραπεζών επεκτάθηκε και για τις παροχές οικονομικών κινήτρων πάσης φύσεως που καταβάλλονται από εργοδότες σε εργαζομένους τους που αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης (έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης), με σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συνταξιοδότηση.

5. Με την Φ 80000/οικ.19606/1472/4.8.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 10 και 26 του ν.3863/2010 διευκρινίσθηκε, ότι με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του νόμου αυτού απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε προγράμματα εθελούσιας-πρόωρης αποχώρησης προσωπικού των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν.1256/82, που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εφεξής.
Περαιτέρω, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου διευκρινίσθηκε, ότι σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μετά την ισχύ του ν.3863/2010 (δηλαδή από 15.7.2010 και εφεξής) καταρτίσει, τυπικά ή άτυπα, προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων τους, που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ανεξαρτήτως της θεσμοθετούμενης με το άρθρο αυτό μη συμμετοχής πια της Κοινωνικής Ασφάλισης σε αυτά τα προγράμματα, χορηγώντας οικονομικά κίνητρα πάσης φύσεως σε αυτούς τους υπαλλήλους, υποχρεούται η επιχείρηση να γνωστοποιήσει τούτο στην αρμόδια ΔΟΥ του αποχωρούντος υπαλλήλου της εντός 15 ημερών από την ημερομηνία καταβολής του οικονομικού κινήτρου. Το οικονομικό αυτό κίνητρο υπάγεται στην περίπτωση 8 παρ.14 του ν.3842/2010 και συνεπώς φορολογούνται με τον τρόπο που στη διάταξη αυτή ορίζεται.

6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι για τη σύγκριση μεταξύ των συνολικών ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών και του συνολικού ετήσιου μπόνους του δικαιούχου (το αποτέλεσμα της οποίας κρίνει και τον τρόπο φορολόγησης των μπόνους) θα λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα καθαρά ποσά αυτών. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των υπόψη μπόνους στους δικαιούχους και η παρακράτηση θα διενεργείται στα καθαρά ποσά αυτών με τους ακόλουθους συντελεστές:
i) 20% για το ποσό εκείνο των μπόνους που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.), ο οποίος μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του και
ii) με τους συντελεστές της παραπάνω κλίμακας για το ποσό εκείνο των μπόνους που φορολογείται αυτοτελώς.

Στη βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στους δικαιούχους των υπόψη εισοδημάτων, αυτά θα αναγράφονται σε χωριστή σειρά του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ όταν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, ενώ όταν φορολογούνται αυτοτελώς, θα αναγράφονται σε χωριστή σειρά του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.

Στην περίπτωση που τα υπόψη μπόνους χορηγούνται στους δικαιούχους μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσής τους, αυτοί υποχρεούνται να τα δηλώσουν με συμπληρωματική δήλωση μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου χορηγήθηκαν, χωρίς κυρώσεις.

Επίσης, λόγω της αναφοράς των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα συνάγεται, ότι οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν και τα μπόνους και κέρδη που χορηγούνται από εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, καθώς και από τις συνεταιριστικές τράπεζες.

Τέλος, προκύπτει ότι οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν:
α) για τα μπόνους και κέρδη που χορηγούν σε στελέχη τους τα τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και
β) για τα οικονομικά κίνητρα πάσης φύσεως που χορηγούν οι επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν.1256/82) σε εργαζομένους τους που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Αντίθετα οι παραπάνω περιπτώσεις α’ και β’ δεν εφαρμόζονται για τα μπόνους, κέρδη και οικονομικά κίνητρα που χορηγούν οι λοιπές πέραν των πιο πάνω ρητά αναφερομένων, επιχειρήσεις.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Απάντηση