ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  —  …. Ο ίδιος αρνείται και δηλώνει ότι απλά είναι συγκαλυμμένες από το λίπος πολυτελείας του, το οποίο κατέχει από παιδιόθεν και δια το οποίο έχει φορολογηθεί τα νόμιμα.

Απάντηση