ΜΑΡΞ  — ….έχουν εκλείψει οι προσωπικές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί οι έριδες και οι φιλονικίες….”

  — Νομίζετε ότι το παρακάτω κείμενο το είπε και το έγραψε κάποιος κομμουνιστής ή αναρχικός;;;;;;

  — Νομίζετε ότι το παρακάτω κείμενο είναι στα γραπτά του Μαρξ;;;;;

  — «Τελειότατη κοινωνία ονομάζω αυτήν, όπου έχει καταργηθεί η ιδιοκτησία, έχουν εκλείψει οι προσωπικές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί οι έριδες και οι φιλονικίες.
Είναι η κοινωνία, όπου όλα είναι κοινά, οι ψυχές, οι γνώμες, τα σώματα, και όλα εκείνα με τα οποία τρέφονται τα σώματα.
  — Όπου οι πολλοί είναι ένας και αυτός ο ένας δεν υπάρχει μόνος του, αλλά ζει μέσα στους πολλούς»
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, “Ασκητικές Διατάξεις”, τ. 57

  — Αναρτήθηκε από sibilla

Απάντηση