ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΔΡΑ  — Χίλιες “τσιριτσάντσουλες” του Γ. Αρσένη και του Π. Ευθυμίου, για να μετατεθεί ο “πρίγκιπας” Αντρίκος ….από την Θεσσαλονίκη στο “εν Αθήνησι” Πανεπιστήμιο. 
   — Νόμος είναι και τον παραβιάζουμε!  [ΦΩΤΟ].

   — ….και να σκεφθείς Μπαρμπανίκο ότι ….ο Τσίπρας πρότεινε -κάποια στιγμή- ….τον “εύκαμπτο” Κεφαλλονίτη Υπουργό για Πρωθυπουργό!  Ήταν το μεγαλύτερο -και μοιραίο- λάθος του αρχηγού του ΣΎΡΙΖΑ.
   — Είναι πολιτικά αδιάβαστος και νοητικά “ρηχός” ο κ. Αλέξης ….δεν κάνει για Τώρα ….ίσως αργότερα ….όταν εμείς θα είμαστε στα κυπαρισσάκια ….και θα έχει απολεσθεί ….η “αρχαιότερη” και πολυτιμότερη  μνήμη”!

   — Επιβεβαιώνεται  η καθηγήτρια κα Ζωή Γεωργαντά ….για την “σκανδαλώδη” μετάθεση του Αντρίκου!

“Πέρασε φωτογραφική τροπολογία -ο Αρσένης- για να κατέβει -ο Αντρίκος από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα!”
http://olympia.gr/2014/01/13/%cf%84%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2517 ΦΕΚ Α’ 160/11.8.1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 5
1. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π.. που συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας σε αυτοδύναμο Τμήμα στο οποίο υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου, στην ίδια θέση της βαθμίδας που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και σε οργανική θέση του Τμήματος υποδοχής και εάν δεν υπάρχει σε συνιστώμενη αυτοδικαίως σε αυτό προσωποπαγή θέση.
Αποκλείεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. προς τα Πανεπιστήμια των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, καθώς και αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων.
Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προελεύσεως.
…………………..
Αρθρο 14
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ακταίον, 11 Αυγούστου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

—ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

—ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

—ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Κόρινθος, 11 Αυγούστου 1997

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

[ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ]

Απάντηση