Ο καρνάβαλος κάηκε στη πυρά….

3 Μαρτίου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΑΔΩΝΙΣ -ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ  — … Οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στις αγορές, ως υπουργός ή σύζυγος, πρόκειται για γενόσημο κοπρίτη.

Απάντηση