ΑΔΩΝΙΣ -ΤΡΕΛΗ ΓΕΛΑΔΑ  — Την εμφάνισή της μετά σχεδόν δέκα χρόνια απουσίας από τη χώρα μας έκανε η νόσος των τρελών αγελάδων. Το Εθνικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς που εδρεύει στη Λάρισα επιβεβαίωσε δύο θετικά κρούσματα Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) τα οποία εντοπίστηκαν σε νεκρά βοοειδή στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο βοοειδή ηλικίας έξι ετών, τα οποία βρέθηκαν νεκρά και είχαν προέλευση την Ολλανδία, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα όσον αφορά στο πλαίσιο ελέγχου εισαγωγής ζώων στη χώρα.

  — Σημειώνεται ότι η νόσος δεν μεταδίδεται μεταξύ των βοοειδών αλλά μέσα από τη ζωοτροφή και ο χρόνος επώασής της κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών ετών. Στον άνθρωπο η μετάδοση γίνεται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων και η επώαση της νόσου Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 ετών.

  — Το Εθνικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς ενημέρωσε άμεσα τον κτηνοτρόφο και τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποχρέωση τήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της νόσου. Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι:

• Αμεση και καθολική απαγόρευση εισόδου και εξόδου των ζώων και των προϊόντων τους από την προσβεβλημένη εκτροφή.

• Ενημέρωση του κτηνοτρόφου και των εμπλεκόμενων φορέων για υποχρεωτική τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

• Ενίσχυση και εντατικοποίηση σε όλα τα σφαγεία της χώρας των επίσημων ελέγχων στα σφάγια ενήλικων βοοειδών που υποχρεωτικώς εξετάζονται για ενδεχόμενη παρουσία της νόσου πριν δοθούν στην κατανάλωση.

• Γνωστοποίηση των κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: 

-Είναι αλήθεια ή πάνε να διαλύσουν την ντόπια παραγωγή κρέατος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων;

-Πάντως το κρατικό κανάλι μας λέει “ξεκάθαρα” ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόλυνσης από το γάλα.

-Αν όμως είναι πραγματικότητα η επανεμφάνιση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στην χώρα μας ….αυτό το γάλα να το δώσουν στα παιδιά τους ….οι έχοντες την ευθύνη των σχετικών ελέγχων ….πολιτικοί και υπηρεσιακοί αρμόδιοι παράγοντες και φορείς.

Απάντηση