ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  — Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τις διαμαρτυρίες 10 πρώην εργαζομένων γυναικών για την απόλυσή τους από την ΕΡΤ Α.Ε. ενώ ευρίσκοντο σε περίοδο κυοφορίας ή λοχείας»

  — Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή 10 πρώην εργαζομένων γυναικών (σε κυοφορία ή λοχεία) αναφορικά με την απόλυσή τους από την ΕΡΤ Α.Ε.

  — Σύμφωνα με την επιστολή κατά τον χρόνο διάλυσης της ΕΡΤ Α.Ε., και ενώ το άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελλάδας προστατεύει την μητρότητα αφού αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, δεν ελήφθη καμία μέριμνα για 10 εργαζόμενες οι οποίες κυοφορούσαν ή ευρίσκοντο σε περίοδο λοχείας.

  — Τις εργαζόμενες, σε κύηση ή σε περίοδο λοχείας, προστατεύουν επίσης η Διεθνής σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (103/28.6.1952) , η Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 33, 2010/C 83/02) κ.λπ.

  — Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.

Απάντηση