ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΔΗΜΕΝΗ ΚΟΤΑ  — Η τελική απόφαση, αριθμός 232/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για διορισμό προσωρινής διοίκησης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, είναι πραγματικό χαστούκι και ξεπουπούλιασμα του πολιτικού απατεώνα που παριστάνει τον υπουργό υγείας!!! για τους παρακάτω λόγους:
   — ΠΡΩΤΟΝ: Στο Διοικητικό Συμβούλιο, Δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε ένας, ούτε μία μεγαλόσχημος, από εκείνους που προσπάθησε να επιβάλει η χούντα δια του Άδωνις Γεωργιάδη και το είχε πετύχει προσωρινά, με την από 23/12/2013 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθήνας, αφού είχε εξαναγκάσει σε παραίτηση το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο!!!
   — ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Στο Διοικητικό Συμβούλιο της υπ΄ αριθ. 232/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, συμπεριλλαμβάνονται και οκτώ (8) μέλη, εξ εκείνων που είχαν εξαναγκαστεί να… παραιτηθούν!!!!!!
   — ΤΡΙΤΟΝ: Το Ειρηνοδικείο, λαμβάνει πρόνοια και προειδοποιεί, να μην γίνουν χουντικά κόλπα με την ακίνητη περιουσία του ΕΕΣ!!!! και διατάζει να ελεγχθούν τα οικονομικά του Σωματείου από Ορκωτούς Ελεγκτές!!!!

  === ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 232/2014 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ:

  — ” … … …ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συνεκδικάζει τις από 18/9/2013, 19/12/2013, 31/12/2013, 23/1/2014 με αρ. κατ. 2061/2013, 092/2013, 2144/2013, 69/2014 αιτήσεις, με τις αντίστοιχες πρόσθετες παρεμβάσεις.

Δέχεται τις από 18/9/2013 (αρ. κατ. 2061/2013) και 31/12/2013 (αρ. κατ. 2144/2013) και απορρίπτει τις λοιπές.

Διορίζει προσωρινή διοίκηση του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», αποτελούμενη από είκοσι πέντε (25) τακτικά μέλη και δη:
1. Πανεθυμιτάκη Αλέξανδρο, Ομότιμο καθηγητή Οικονομικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
2. Σεφεριάδη Σεραφείμ, Επίτιμο Πρόεδρο Εφετών, μέλος του Ε.Ε.Σ.,
3. Κονταξάκη Βασίλειο, Καθηγητή Ψυχιατρικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
4. Φαραντάτο Χρήστο, Αντιστράτηγο ε.α., μέλος του Ε.Ε.Σ.,
5. Λάμπρου Χρήστο, Επίτιμο Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου,
6. Ροδουσάκη Κυριάκου, Πρέσβη επί τιμή,
7. Κωσταρά Γρηγόριο, Καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
8. Παπαγεωργίου Χαράλαμπο, Καθηγητή Ψυχιατρικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
9. Μοναχού Ολγα, Υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
10. Παπαδάκη Δώρα, Δικηγόρο, Νομικός Ειδικός Επιστήμων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κάτοχο μεταπτυχιακών τίτλων (D.E.A. και D.E.E) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σύμβουλο Υπουργού Εργασίας τα έτη 1994 – 1998, Αντιπρόεδρο Παγκρητίου Ενώσεως, Μέλος Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων, Μέλος των Ιατρών του Κόσμου,
11. Κοτσαύτη Φίλιππο, Διευθυντή Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών,
12. Κατσαρό Θεόδωρο, Επίτιμο Εφέτη,
13. Φασουλάκη Μύρωνα, Ιατρό Αγγειοχειρουργό Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ,
14. Παναγιωτόπουλο Ευθύμιο, Δικηγόρο,
15. Βλάχου – Οικονομοπούλου Ντίνα, αδελφή Ε.Ε.Σ συγγραφέα, Επίτιμο Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών,
16. Τζάνογλο Μιχαήλ, Δικηγόρο,
17. Κωνσταντόπουλο Χαράλαμπο, Μαιευτήρα, Χειρούργο Γυναικολόγο, Επιμελητή Α’ Περ. Γεν. Νοσοκομείου Νίκαιας,
18. Βέννη Χρήστο, Δικηγόρο,
19. Χρυσάφη Ιωάννη, Δικηγόρο,
20. Στουπάκη Ευαγγελία, Οικονομολόγο,
21. Κυλάφη – Οικονομίδου Παναγιώτα, Συνταξιούχο Δικηγόρο,
22. Καλιάρα Γεώργιο, Τραπεζικό,
23. Γαβρόγου Σοφία, Εκπαιδευτικό, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, κάτοχο μεταπτυχιακού Παιδαγωγικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
24. Κωνσταντίνο Σκαλτσά, καθηγητή Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου,
25. Κωνσταντίνο Αλατόπουλο, καθηγητή και Διευθυντή της Παιδαγωγικής Μαρασλείου Ακαδημίας.

και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, ήτοι:
1. Φλαμπούρη Ελευθερία, Πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών, Εκπαιδευτικό,
2. Κουτρουβίδη Σταματίνα, Δικηγόρο.
3. Ευαγγελία Σταύρακα, μέλος ΕΕΣ,
4. Δημήτριο Μακρή, Αντιστράτηγο και τ. Αρχηγό ΕΛ. ΑΣ, 5. Θεοφάνη Κούσουλα, Δικηγόρο,
6. Δημήτριο Καραπάνο, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο ΕΜΠ, πρώην Διοικητή ΟΣΕ.
οι οποίοι, οφείλουν, αφού συγκροτηθούν σε σώμα, με πρωτοβουλία του πρώτου (τακτικού) από αυτούς, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» για την εκλογή αιρετής διοικήσεως, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και να επιμεληθούν, για το αυτό χρονικό διάστημα:
1. Την κατάρτιση αναθεωρημένου καταστατικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ο.Ε.Σ., προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση ενώπιον της ίδιας ως άνω (καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης,
2. την καταβολή των καταστατικών εισφορών του Σωματείου στην Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών,
3. την ανάθεση ελέγχου, κατά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, σε ορκωτούς ελεγκτές των οικονομικών του Σωματείου και
4. απλές διαχειριστικές πράξεις με απολύτως επείγοντα χαρακτήρα, μη επιτρεπομένης της οποιασδήποτε εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΕΕΣ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του
Ο   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                          H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Πολυζόπουλος                                                               Μαρία Οικονόμου”

  — ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΚΟΛΠΑ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 232/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ:
2. Σεφεριάδης Σεραφείμ, Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών, μέλος του Ε.Ε.Σ.,
4. Φαραντάτος Χρήστοσ, Αντιστράτηγος ε.α., μέλος του Ε.Ε.Σ.,
5. Λάμπρου Χρήστος, Επίτιμος Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου,
7. Κωσταράς Γρηγόριος, Καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
15. Βλάχου – Οικονομοπούλου Ντίνα, αδελφή Ε.Ε.Σ συγγραφέα, Επίτιμο Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών,
20. Στουπάκη Ευαγγελία, Οικονομολόγο,
24. Κωνσταντίνος Σκαλτσάς, καθηγητή Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου,
25. Κωνσταντίνος Αλατόπουλος, καθηγητή και Διευθυντή της Παιδαγωγικής Μαρασλείου Ακαδημίας.

  === Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΘΗΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 23/12/2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΔΕΙΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ) ΕΙΝΑΙ:
1. Θεόδωρος Βάρδας, οικονομολόγος και επιχειρηματίας,
2. Βελέντζα Ζουρούδη Ευαγγελία, οικονομολόγος,
3. Γαλανόπουλος Ιωάννης, γενικός διευθυντής ALPHA BANK,
4. Ηλιάδης Γεώργιος, καθηγητής πανεπιστημίου,
5. Θεοδωρόπουλος Ιωάννης, δικηγόρος,
6. Καιμενάκης Φώτιος, Αρεοπαγίτης,
7. Καμπάνης Μιχαήλ, πρέσβης ε.τ.,
8. Καρρέρ Πλέσσα Λουκία Ελένη, στιχουργός,
9. Κίνιας Ιωάννης, δικηγόρος,
10. Κοδέλλας Διονύσιος, πρέσβης,
11. Κωνσταντόπουλος Αχιλλέας, εφοπλιστής,
12. Κωττάκης Εμμανουήλ, υποστράτηγος ε.α.,
13. Λασκαρίδου Δέσποινα, δικηγόρος,
14. Μαρτίνος Αθανάσιος, εφοπλιστής,
15. Μπλέτα Αφροδίτη, δικηγόρος,
16. Μπούρας Κωνσταντίνος, μαθηματικός,
17. Νίκας Δημήτριος, ιατρός,
18. Ποταμιάνος Ανδρέας, εφοπλιστής,
19. Στάικου Σοφία, πρόεδρος πολιτιστικού ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Σάλας),
20. Ταρλαντζη Ειρήνη, ψυχολόγος,
21. Χατζηγεωργίου Αφροδίτη, εκπαιδευτικός,
22. Χατζηνάσιου Μαρία, μέλος ΔΣ ελληνικού φεστιβάλ
και 23. Αυγερινός Αντώνης, φαρμακοποιό,
καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη και δη τους: 1. Κωνσταντίνο Σκαλτσά, καθηγητή δημοσίου διεθνούς δικαίου, 2. Κωνσταντίνο Αλατόπουλο, καθηγητή και διευθυντή Μαρασλείου Ακαδημίας, 3. Γεώργιο Χλαμπουτάκη, αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου ε.τ., 4. Σταμάτη Γεωργούλη, δικηγόρο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και 5. Παναγιώτη Σκαλτσά ταξίαρχο ε.α. της ΕΛΑΣ….

  ==== Άδωνις, περαστικά σου!!!!!!!!

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Μαζί με τον Μητροπολίτη Παύλο, είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί, η συντριπτική πλειοψηφία ΔΣ του ΕΕΣ.
Γλυφάδας Παύλος: Παραιτήθηκα από πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, επειδή με απείλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης (Βίντεο)

Η απόφαση 232/2014 του Ειρηνοδικείου της Αθήνας, στάλθηκε από τον “ΘΑΝΑΣΗ”

Απάντηση