ΣΥΚΑΜΙΑΣ - ΚΑΜΠΑΚΑΣ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  — (Να κατονομάσουν τους συκοφάντες ….και να παρέμβει ο Εισαγγελέας ….δεν μπορεί να κλείσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο!)

  — [ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ]
http://et.diavgeia.gov.gr/f/lmanolidis_kaissarianis/ada/ΒΙΞ4ΟΕ2Κ-Η5Ο

  — ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΘΕΜΑ ….ΓΙΑ ΕΥΝΌΗΤΟΥΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ- ΛΟΓΟΥΣ 
  — ….ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΊΑ ΝΑ “ΚΡΕΜΆΣΟΥΝ” ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΆΝΤΕΣ ….ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ “ΚΡΕΜΆΣΟΥΝ ΑΝΑΠΟΔΑ” ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΈΣ.
  — ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΝΑ “ΈΚΛΕΒΑΝ” ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΓΚΆΡΙ ΤΟΥ ΑΗ’ ΝΙΚΌΛΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΉΣ ….ΠΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣΜΈΝΟΥΣ ΚΑΙ ΆΣΤΕΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
  — (ΘΑ ΕΠΑΝΈΛΘΟΥΜΕ ….ΓΙΑ ΤΟ ΘΈΜΑ)
  [ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ]

[ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ(κ. Α. Καμπάκας) ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΤΗΣ Τ.Ο ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ(κ. Γ. Συκαμιάς) ….ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΌ ΑΓΏΝΑ ΤΟΥ 2010 -κέρδισαν με 12 ψήφους διαφορά- ΤΌΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΉΤΑΝ “ΣΗΚΩΜΈΝΟ”….]
[ http://olympia.gr/2010/10/27/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BA-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/ ]

  ===Μας λέει το ¨ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ << ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ >>¨ΝΠΔΔ:

“….προκύπτει μείζον θέμα, διότι γίνεται προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας για να εμφανισθούν υπέρογκα ποσά ότι διατέθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, σε είδη προς τους ωφελούμενους.”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
<< ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ >>
ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 46 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ 210 7229662 -7212193 ΠΡΩΤ -286-
 
20-3-2014
Αριθ. Αποφ. -26-/2014
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 5 ΗΣ /2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ << ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ >>¨ΝΠΔΔ
Σήμερα, 19/3/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15,00 μμ.. στο Κατάστημα του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
<<ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ >>, ΝΠΔΔ, ύστερα από την 263/14-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Δέκα πέντε ( 15 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (12) μέλη:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ – ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Προεδρος) 1. ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΕΥΔΟΚΙΑ
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αντ/δρος) 2. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
3. ΓΡΑΦΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ μέλος 3. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΙΛΙΩ
5. ΜΑΡΟΥΔΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ >> 5.
6. ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ)
7.ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
8. ΜΑΝΙΑΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέλος
9. ΦΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ >>
10. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >>
11.ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ >>
12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ >>
13.
14
15
1
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΕ2Κ-Η5Ο
(Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ μόνιμο υπάλληλο Διοικ-λογ/κού του ΝΠΔΔ)
Ο Πρόεδρος εισηγείται το παρακάτω -2- θέμα
ΘΕΜΑ 2ΟΝ

  — Συζήτηση και ενημέρωση για τον Οικονομικό Απολογισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου έτους 2013.

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι για το έτος 2013 κατόπιν μοριοδότησης των αιτηθέντων αποδεκτών η διάθεση των τροφίμων έγινε κάθε μήνα και συνολικά διανεμήθηκαν 1.719 σακούλες τροφίμων, 800 τεμάχια φαρμάκων και 445 τεμάχια ρουχισμού και υποδημάτων. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 160 οικογένειες.
Τα τρόφιμα που διανεμήθηκαν στους ωφελούμενους συγκεντρώθηκαν από εκδηλώσεις, συλλογή τροφίμων από super market, από το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, από την απευθείας διάθεση τροφίμων από δημότες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο αλλά και από τις αποζημιώσεις του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του ΝΠ «Λεωνίδας Μανωλίδης», οι οποίες χορηγήθηκαν για την αγορά τροφίμων. Το σύνολο όλων των τροφίμων και άλλων ειδών που προσφέρθηκαν αγγίζουν το ποσό των 31.905,90 ευρώ.
Κάθε μήνα γίνεται απολογισμός δράσης , οικονομικός και αναλυτικός όσο αφορά τα προϊόντα που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Προ 40 ημερών έγινε προσπάθεια αλλοίωσης των πραγματικών στοιχείων του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τα κεντρικά του ΕΠΕΚΑ με το ποσό των 355.492,00 ευρώ. Με την επέμβαση των εργαζομένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτράπηκε. Κατόπιν αυτού προκύπτει μείζον θέμα, διότι γίνεται προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας για να εμφανισθούν υπέρογκα ποσά ότι διατέθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, σε είδη προς τους ωφελούμενους.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιήθηκαν εδώ και ένα μήνα περίπου από τον υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Λεωνίδα Μανωλίδη» και την Αντιπρόεδρο στον Γενικό Γραμματέα και τον Δήμαρχο του Δήμου Καισαριανής.
Σ’ αυτό το σημείο της συνεδρίασης αποχώρησε το μέλος του Δ/Σ κ. Γραφίδου, η οποία είχε ενημερώσει από την αρχή της συνεδρίασης για
ανειλημμένη υποχρέωση.
Το Δ/Σ συνέχισε την συζήτηση και ο Πρόεδρος έκανε γνωστό ότι προ 15 ημερών είχε ζητήσει να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το λόγο αυτό.
Μετά από μακρά διαλογική συζήτηση το Δ/Σ αποφάσισε ομόφωνα το θέμα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως μείζον Πολιτικό θέμα
σπίλωσης του ονόματος της Καισαριανής, του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης» , του Κοινωνικού Παντοπωλείου και πάνω απ’ όλα των απόρων συμπολιτών της Πόλης μας τους οποίου το θέμα αφορά.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθ. -26-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα πρακτικού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΕ2Κ-Η5Ο
[ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ]

Απάντηση