Το μυστικό όπλο της Τιμοσένκο…

25 Μαρτίου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΤΙΜΟΣΕΝΚΟ ΡΟΜΠΟΤ  — Δια χειρός ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ

Απάντηση