ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ -ΤΟΜΣΕΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ 1  — ΤΟΥΣ ΥΠΝΩΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΟΝ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΟ” ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ…!!!

  — Προς Διαχειριστή της ιστοσελίδας  http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/

  — Σε συνέχεια της ανάρτησης  “Με ξένα κόλυβα (ασφάλιστρα κορόϊδων) οι ασφαλιστές κάνουν μνημόσυνο (13 και 14 μισθό) κατ΄ έτος!!!!

  === Σας ενημερώνω ότι με τον τελευταίο πολυνόμο-σκούπα ….οι ασφαλιστές -μεταξύ άλλων κλάδων- “έχασαν” την προνομιακή  μεταχείριση για το Ι.Χ. επικουρικό τους  ….τον κοινωνικό πόρο!

  — 1.1.1. Το ισόποσο του δύο επί τοις εκατό (2%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κλάδων πυρός, ατυχημάτων εν γένει και αυτοκινήτων. Στον βασικό κλάδο «Ατυχημάτων εν γένει» περιλαμβάνοντα τα εργατικά ατυχήματα, τα προσωπικά ατυχήματα, η γενική αστική ευθύνη, η εμπιστοσύνη υπαλλήλων, η θραύση κρυστάλλων, η ληστεία και η ευθύνη εργολάβων.

   — 1.1.2. Το ισόποσο του ένα επί τοις εκατό (1%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κλάδων Μεταφορών, Θαλάσσης, Ευθύνης, Αποζημιώσεως χαλάζης, κλοπής, κτηνών, πίστεως, θραύσεως, μηχανών πλοίων και αεροσκαφών, νομικής προστασίας και ειδικών κινδύνων.

   — 1.1.3. Το ισόποσο του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί των ασφαλίστρων του πρώτου μόνον έτους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και κεφαλαιοποίησης και προσθέτων καλύψεων επί του αυτού ασφαλιστηρίου καθοριζομένου ανωτάτου ορίου ασφαλίστρων για τον υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού ίσου προς έξι επί τοις εκατό (6%) επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

   — 1.1.4. Το ισόποσο του ένα επί τοις εκατό (1%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων παντός κλάδου μη κατονομαζομένου στα εδάφια 1.1.1-1.1.3.

ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ(ΨΗΦΊΣΘΗΚΕ)

— 2. Α. Από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:

α. εως κδ……. …. …. …. …. …. ….
…. ….κε. της παραγράφου α΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/1942 (Α΄43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β΄198) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης  Φ.51020/4883/105/21-2-2013 (Β΄411).
ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟ, 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΈΣ ….ΕΊΜΑΣΤΕ ΊΔΙΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ….ΌΣΟ ΠΙΟ ΓΡΉΓΟΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΆΒΟΥΝ ΚΆΠΟΙΟΙ ΤΌΣΟ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΜΑΣ!

ΣΗΜ.
Για το θέμα θα σας ενημερώσω λεπτομερέστερα.

[ ΆΚΕΡΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΊΤΗΣ ]

Απάντηση