ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ -ΧΟΥΝΤΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ  —Εκλεκτός τουΠΟΤΑΜΙσιου Σταύρου Θεοδωράκη…. Αλλά…?

  — Ο Νίκος Δήμου εκλεκτός της Χούντας;;;;;

  — Δηλαδή όντως οι μεγαλύτεροι προδότες, ανθέλληνες και δωσίλογοι υπήρξαν εκλεκτοί και της επταετούς χούντας;

  — Τό κλεψα….

  — ΠΠ

    — Πηγή – Ολυμπία

  — Αναρτήθηκε από ΠΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ – ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ

Απάντηση