Ο καλός ο πιτσαδΩρος, μιλά WiFi με όρους πιάτσας!!! (ηχοΒΙΝΤΕΟ)

14 Απριλίου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ

Δια χειρός Κωνσταντίνου Ανταράκη

Απάντηση