ΞΕΓΝΙΑΣΙΑ  — Μπαρμπανίκο,

  — Οι DAFατζήδες τώρα δικαιώνονται ….άλλοι πεινάνε και άλλοι γ……ε!
   — Η διάλυση της Κοινωνικής ασφάλισης πραγματώνεται. Η Κοινωνική ασφάλιση πνέει τα λοίσθια.
   — Δεν έχω κέφι να ψάξω, αλλά νομίζω ….ότι αν ένας εργαζόμενος απολυθεί και εισπράξει αποζημίωση του Ν.2112/20 ….η συνολική φορολογική επιβάρυνση είναι -συγκριτικά- μεγαλύτερη!

  — «Λαγό» για τις ασφαλιστικές έβγαλε το πολυνομοσχέδιο

  — Του Στέφανου Κοτζαμάνη
   — Φορολογικές ελαφρύνσεις για ασφαλιστικά συμβόλαια που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους με τη μορφή του κινήτρου. Κινητοποιούνται τα επιτελεία των εταιρειών.

  — «Λαγό» για ασφαλιστικές έβγαλε το πολυνομοσχέδιο — Ποιοι πελάτες ευνοούνται

  — Ευχάριστη είδηση προέκυψε για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης από το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, καθώς γίνεται πλέον περισσότερο ελκυστική, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, η ασφάλιση στελεχών και εργαζομένων από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

Συγκεκριμένα, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, η φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων από την είσπραξη του ασφαλίσματος (του ποσού που εισπράττουν από την ασφαλιστική εταιρεία) περιορίζεται και έτσι εκτιμάται πως αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις θα απευθυνθούν στην ασφαλιστική βιομηχανία για να χαράξουν μια πολιτική κινήτρων προς όφελος των εργαζομένων τους.

Ήδη προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και ορισμένες ασφαλιστικές, οι οποίες ενημερώνουν μέσω σχετικών σεμιναρίων τα στελέχη τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η πρόθεση μιας επιχείρησης να ανταμείψει με bonus ή με πρόσθετη αμοιβή κάποιους από τους εργαζομένους της. Το ποσό αυτό αν δοθεί με τη μορφή πρόσθετου εισοδήματος, εντάσσεται στη φορολογική κλίμακα του εργαζόμενου και αν συνεκτιμηθεί και η «εισφορά αλληλεγγύης», τότε η συνολική φορολογική του επιβάρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 48%-49%!

Αν αντίθετα, το ποσό αυτό που θέλει να καταβάλει η εταιρεία χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, τότε:

α) Αν ο εργαζόμενος εισπράξει το ασφάλισμα είτε στη λήξη του συμβολαίου, είτε μετά το 60ό έτος της ηλικίας του, ή όταν συνταξιοδοτηθεί ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ακόμη κατά την ημέρα της απόλυσής του αν απολυθεί, τότε θα φορολογηθεί με 10% για τα πρώτα 40.000 ευρώ και με 20% για το όποιο επιπλέον ενδεχόμενο ποσό. Η φορολογική επιβάρυνση είναι πολύ χαμηλότερη, όμως η επιλογή αυτή απαιτεί από τον δικαιούχο να θυσιάσει κάποια μετρητά ώστε μελλοντικά να εισπράξει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ως σύνταξη.

β) Αν όμως ο εργαζόμενος επιλέξει να εισπράξει σε σύντομο χρονικό διάστημα το ποσό, σπάζοντας πρόωρα το συνταξιοδοτικό του συμβόλαιο, τότε θα επιβαρυνθεί με φόρο 15% έως τα πρώτα 40.000 ευρώ και με 30% για το όποιο επιπλέον ποσό. Αντίθετα, πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η σχετική φορολογική επιβάρυνση ήταν ανώτερη γιατί ξεκινούσε από το πρώτο ευρώ.

Ευνοϊκότεροι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν και στην περίπτωση των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αποφασίσουν να σπάσουν πρόωρα το συμβόλαιό τους.

Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει η φοροαπαλλαγή των εργαζομένων για ασφάλιστρα κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτουν οι εργοδότες, για ποσά έως 1.500 ευρώ ανά έτος και απασχολούμενο.

Μέσα από τέτοια προγράμματα, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν πολύ ικανοποιητικά ασφαλιστικά προγράμματα στους υπαλλήλους τους, εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι αποτελούν «μεγάλο πελάτη».

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

Απάντηση