Ευάγγελος Βενιζέλος — Ο καλλιτέχνης της κάθαρσης!!!

23 Απριλίου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -ΚΑΘΑΡΣΗ -ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ  — Δια χειρός ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ

Απάντηση