Στο κάτω-κάτω της γραφής……

5 Μαΐου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ  — Iδού το διακύβευμα των εκλογών

  — Από  mamalinga
   — Αναρτήθηκε από ΤΟ ΓΡΕΚΙ

Απάντηση