ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -ΕΛΙΑ -ΚΟΤΑ  — Λάθος….

  — Αφενός ο ΜΠΕΝιζέλος έχει ΠΛΑΝΟ Β΄ και ήδη ετοιμάζει νέο κόμμα, με την κωδική ονομασία “ΚΟΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ”

  — και αφετέρου Νo Problem… Το χάος και την ακυβερνησία μας την έχουν επιβάλει τα 5 τελευταία χρόνια διά…. νόμου και θα τη σταθεροποιήσουν με αλλαγή του…. Συντάγματος!!!!!!

Απάντηση