ΑΚΤΩΡ ΜΠΟΜΠΟΛΑ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ 1  — Φωτογραφία από πανεπιστημιούπολη, ΕΚΠΑ. Και απορούσα ποιος θα αναλάβει τον καθαρισμό μετά τις απολύσεις…

  — okochos

  — Αναρτήθηκε από ΤΟ ΓΡΕΚΙ

Απάντηση