ΚΑΛΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΩΑ 1  — ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑ ΤΕΛΟΣ — ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ, ΕΝΑΓΩΝ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΠΠΑ / ΑΧΕΠΑ, κ. ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ.

  — Η Βασιλική Καλούτση, είναι επιστήμονας εγνωσμένης αξίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομίας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
— Μέχρι το έτος 1993, εργαζόταν στη Γερμανία, ως μόνιμη συνεργάτης σε Πανεπιστημιακή σχολή, η οποία αποτελούσε το μεγαλύτερο κέντρο εξέτασης μυελού των οστών της Ευρώπης.
— Την χρονιά αυτή (1993) ο καθηγητής Παπαδημητρίου, γνωρίζοντας τις επιστημονικές της διατριβές, την ενημέρωσε για μια θέση Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η “ενημέρωση” διευρύνεται, με τις σχετικές ωραιοποιήσεις για σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα.
— Μετά από τις προτροπές του καθηγητή Παπαδημητρίου, η Βασιλική Καλούτση αποφάσισε να συνεχίσει την ακαδημαϊκή της καριέρα στη πατρίδα Ελλάδα.
Έτσι, από το 1993 υπηρετεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τώρα κατέχει τον βαθμό της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο τη Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική. Ως προς τα κλινικά της καθήκοντα, υπαγόταν στο Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής (ΕΓΠΠΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εντεταγμένο στον Οργανισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
— Έργο του εργαστηρίου αυτού είναι μεταξύ άλλων, η έρευνα-διάγνωση επί αιματοπαθολογικού υλικού και ιδίως υλικών του λεμφικού συστήματος και βιοψίες του λεμφοαιμοποιητικού ιστού και ιδιαίτερα του μυελού των οστών, ασθενών, τόσο του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όσο και άλλων νοσοκομείων της χώρας.
— Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από το ΕΓΠΠΑ με τη χρήση εξειδικευμένων ερευνητικών και διαγνωστικών μεθόδων, για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, από τα συνηθισμένα παθολογοανατομικά εργαστήρια. Τα συμπεράσματα αυτών των ερευνών, είναι αποφασιστικής σημασίας για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της κατά περίπτωση νόσου.
— Από το 1997, λειτουργεί στο ΕΓΠΠΑ, επιπρόσθετα και παράλληλα με αυτό, ένα “Ειδικό Έργο” της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, με τίτλο “Έργο Ειδικών Ερευνητικών και Διαγνωστικών Μεθόδων στη Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική” με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ομοίων προς εκείνες του ΕΓΠΠΑ. Επιστημονικός υπεύθυνος αυτού του “έργου” είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του ΕΓΠΠΑ και αρχικά ήταν ο καθηγητής Κων. Παπαδημητρίου μέχρι το 2006 και από τον Οκτώβριο του 2006 ανέλαβε ο πολιτικός ενάγων, καθηγητής Γεώργιος Καρκαβέλας.
— Μέσω του έργου αυτού, εξυπηρετούντο ασθενείς, με μορφή συμβουλευτικών εξετάσεων, από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι απευθύνονται στο ΕΓΠΠΑ προσκομίζοντας το σχετικό βιολογικό υλικό για εξέταση. Οι διαγνωστικές υπηρεσίες, που παρέχονται στα πλαίσια του εν λόγω έργου, κάλυπταν ολόκληρο το φάσμα της Παθολογικής Ανατομικής.
— Υπό την διεύθυνση των ανωτέρω ΕΓΠΠΑ και αντίστοιχου Έργου από τον καθηγητή Κων. Παπαδημητρίου, είχε δοθεί βαρύτητα στον αιματοπαθολογικό τομέα και ειδικότερα είχε καταβληθεί προσπάθεια εξειδικεύσεως και διακρίσεως του τομέα αυτού σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε με σημαντικότατη συμβολή και η Βασιλική Καλούτση, η οποία είχε αποκτήσει και τεράστια φήμη, για την ιδιαίτερη εξειδίκευσή της στον συγκεκριμένο τομέα, γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν μάρτυρα στο δικαστήριο.
— Αποτέλεσμμα αυτού ήταν, να αναγνωρίζεται το ΕΓΠΠΑ πανελλαδικά, αλλά και διεθνώς, για την παροχή ιδιαίτερα άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας υπηρεσιών στον εν λόγω τομέα και να διακρίνεται κατ΄ επέκταση, το έργο του ΑΧΕΠΑ και του ΑΠΘ, διασφαλιζομένων συγχρόνως και οικονομικών πόρων υπέρ του ΑΧΕΠΑ και του ΕΓΠΠΑ.
Το κομβικό έτος 2006, η Βασιλική Καλούτση, εν όψει αποχώρησης του Καθηγητή Κων. Παπαδημητρίου, σωστά προβλέποντας και προς διασφάλιση της συνέχισης παροχής των δια του έργου παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω του οποίου διεκπεραιώνονταν μεγάλο μέρος των περιστατικών της δικής της εξειδίκευσης, επεδίωξε νόμιμα, τη λειτουργία ανεξάρτητου από το ΕΓΠΠΑ Αιματοπαθολογικού Εργαστηρίου εντός του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, πιστεύοντας ότι κάτι τέτοιο δικαιολογούνταν από τον μεγάλο αριθμό περιστατικών που αντιμετώπιζε, προερχόμενα από πολλά νοσοκομεία της χώρας, λόγω της διαγνωστικής επάρκειας αλλά παραγωγικής αδυναμίας του ΕΓΠΠΑ. Η δε διαγνωστική επάρκεια του ΕΓΠΠΑ, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό, στην ιδιαίτερη εξειδίκευση της Βασιλικής Καλούτση και στην προς αυτήν εμπιστοσύνη του κατά περίπτωση θεράποντος κλινικού ιατρού. Η προσπάθεια της Καλούτση δεν τελεσφόρησε, λόγω των αντιδράσεων της διεύθυνσης του ΕΓΠΠΑ!!!
ΚΑΛΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΩΑ 2Μια άλλη σπουδαία πρόταση της Βασιλικής Καλούτση, που επεδίωξε να εφαρμοστεί στα πλαίσια του ΕΓΠΠΑ, ήταν για την ίδρυση εξωτερικών απογευματινών ιατρείων, που θα ήσαν προς όφελος των ασθενών και των θεραπόντων ιατρών τους, αλλά και αυτή η πρόταση δεν εγκρίθηκε, λόγω άρνησης του διευθυντή του ΕΓΠΠΑ και εν τέλει ενάγοντος, καθηγητή Καρκαβέλα να συναινέσει!!!
Με εντολή δε του τελευταίου, δεν παρείχετο πλέον, στο πλαίσιο του “ΈΡΓΟΥ” η δυνατότητα στους θεράποντες ιατρούς, να απευθύνονται απ΄ ευθείας στη Βασιλική Καλούτση, αλλά απρόσωπα προς το ΕΓΠΠΑ, δηλαδή αυτόν!!! Η εντολή αυτή του καθηγητή Καρκαβέλα, οδήγησε σε μείωση των περιστατικών του αιματοπαθολογικού τομέα, όπου κυρίως είχε η Βασιλική Καλούτση, την μέχρι τότε σταθερή δραστηριότητα.
Αίτημα της Βασιλικής Καλούτση, να ασχοληθεί στο λεμφικό σύστημα, μαζί με άλλον συνάδελφο της, δεν έγινε αποδεκτό. Αυτές και άλλες, πρωτόγνωρες και αντεπιστημονικές καταστάσεις, εγκλώβισαν την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Καλούτση σε ένα αρνητικό εργασιακό περιβάλλον, για την αντιμετώπιση του οποίου εξαναγκάσθηκε να απευθύνεται σε αρμόδιες υπερκείμενες αρχές, για να βρει λύσεις.
Αντί λύσεων όμως, η ανακύκλωση των νόμιμων αναφορών της, κατέληγαν στο τέλος στα χέρια του καθηγητή και προϊσταμένου διευθυντή Καρκαβέλα, ο οποίος με πιέσεις, με πειθαρχικές παραπομπές και με δικαστικές διώξεις, ουσιαστικά φαινόταν να θέλει την εργασιακή και επιστημονική εξόντωση της Αναπληρώτριας καθηγήτριας Βασιλικής Καλούτση.
Όλο το “περίεργο” ιστορικό της περιπέτειας της Βασιλικής Καλούτση, έχει περιγραφεί λεπτομερώς, στις παρακάτω κυρίως αναρτήσεις:

=== Το ιστορικό της υπόθεσης, είχε ξεκινήσει, με την καταγγελία της ΚΥΡΙΑΣ Βασιλικής Καλούτση, που συμπεριλαμβάνεται, στην ανάρτησή μου, της Δευτέρας, 13 Απριλίου 2009  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΕΠΑ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ
=== Ακολούθησαν και οι παρακάτω (κυρίως) αναρτήσεις μου:
=== Τρίτη, 14 Απριλίου 2009 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑΣ: ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. – ΑΧΕΠΑ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΛΟΥΤΣΗ

=== Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
=== Τρίτη, 28 Απριλίου 2009  ΝΕΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ., κ. Β. ΚΑΛΟΥΤΣΗ.
=== Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009 
ΝΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΡΚΑΒΕΛΑ
=== Τρίτη, 12 Μαΐου 2009  Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ Νο 19: ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΚΑΔΑΣ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ τότε ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ, προΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ …ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΑΔΩΝ !!!
=== Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙ …ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΡΚΑΒΕΛΑ – ΚΑΛΟΥΤΣΗ, ΜΕ ΝΕΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ !!!
=== Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009, έγραφα:  ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, κ. Β. ΚΑΛΟΥΤΣΗ.
=== 4 Αυγούστου 2012  Τελειώνει οριστικά ο γολγοθάς-καταδίωξης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κας Βασιλικής Καλούτση!!!
=== 27 Σεπτεμβρίου 2012  Ολόκληρη η απόφαση ντοκουμέντο, με την οποία απαλλάχθηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥΤΣΗ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Καλούτση, αναγκάσθηκε να παραιτηθεί από το “Έργο” ΕΓΠΠΑ και από το ΑΧΕΠΑ, για να γλυτώσει από ένα αφόρητο εργασιακό και αντεπιστημονικό περιβάλλον, περιοριζόμενη στο διδακτικό ακαδημαϊκό της αντικείμενο και εργαζόμενη σε ιδιωτικό διαγνωστικό φορέα.
2. Ο Καθηγητής Κων. Παπαδημητρίου -που υπήρξε κακός διαχειριστής ανθρώπινου δυναμικού και κακός οργανωτής του ΕΓΠΠΑ- έχει πεθάνει.
3. Ο Καθηγητής Καρκαβέλας έχει συνταξιοδοτηθεί. Του τελευταίου με εντυπωσιάζει η μέχρι τέλους φοβερή εμπάθεια κατά της Καλούτση. Το τελευταίο που θα περίμενα -μετά την απαλλαγή της Καλούτση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την ίδια υπόθεση- είναι να επιμένει στη δικαστική της δίωξη. Ο πλέον χαμένος είναι αυτός και η αποκλειστική ευθύνη, από αρχής έως τέλος ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ.

Απάντηση