ΑΔΩΝΙΣ -ΝΔ -ΠΑΣΟΚ -ΚΛΕΦΤΕΣ

— Από τον
Κωνσταντίνος Antarakis

Απάντηση