Αναστάσιος Παπανικολάου -Διοικητής ΕΤΕΑ  — Από 1ης Ιουλίου οριζόντια μείωση 5,2 % των επικουρικών συντάξεων -του Ε.Τ.Ε.Α- με την οριακή (φαρμακερή) ψήφο του Διοικητή κ. Αναστασίου  Παπανικολάου!
– Το “Δεξί χέρι” του “Κουμπάρου” Διοικητή της ΑΤΕ Δ. Μηλιάκου
[Εκ της ΑΤΕ τα “χείρω” ….Μπαρμπανίκο ….ελάχιστα τα “κρείττω” ( Λαμπρόχαρτα και μετά ….τα Δομημένα! )
[ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ]

— (Πρώην Διοικητής (Project Director) Έργου Εκσυγχρονισμού της Τράπεζας FBB – (Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε.), με την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής.)

  == ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΉ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α:

  — Ανώτατο Στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Διευθυντής), με μακρά θητεία στις Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Ανασυγκρότησης και Πληροφορικής, ως Επικεφαλής σε έργα όπως :

  — Ανάπτυξη των Εναλλακτικών Δικτύων Εξυπηρέτησης ΑΤΕbank (e-Banking, Κέντρο Τηλε-Εξυπηρέτησης ΑΤΕbank, Δίκτυο ΑΤΜ, Financial-Enterprise Portal, e-commerce Solutions, Χρεωστικές Κάρτες κ.λπ.)
Ανάπτυξη Υποδομών Εσωτερικής Διοικητικής και Επιχειρησιακής Ενημέρωσης (MIS)
Σχεδιασμός και υλοποίηση διασύνδεσης των Τραπεζικών Δικτύων της Αγροτικής Γερμανίας, ΑΤΕbank Romania, Leasing, Χρηματιστηριακής, Asset Management με το δίκτυο AGRONET της Τράπεζας.
Αξιολόγηση  και προμήθεια συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής του Ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας.
Καθορισμός διαδικασιών λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, της Αγροτικής και εταιριών του Ομίλου της.
Υλοποίηση συνεργασιών  με  μεγάλους πελάτες της Τράπεζας ( Ο.Γ.Α, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.).
Καθορισμός της Στρατηγικής Πληροφορικής (ISP)  Αγροτικής Τράπεζας.
Παράλληλα συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Εταιριών ενδιαφέροντος της ΑΤΕbank:
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Πληροφορικής Digital Bank Α.Ε (στην οποία συμμετείχε η ΑΤΕbank).
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε (Θυγατρική του Ομίλου της ATEbank).
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. (Θυγατρική του Ομίλου της ATEbank)
Διοικητής (Project Director) Έργου Εκσυγχρονισμού της Τράπεζας FBB – (Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε.), με την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής.
Τέλος, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρίας ΑΤΕ Advertising, μέσω της οποίας σχεδιάστηκε η νέα εταιρική ταυτότητα και υλοποιείται η επικοινωνιακή στρατηγική της ΑΤΕbank και του Ομίλου της.

Αρ. Φύλλου 2743 -13 Απριλίου 2009
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Την 8.4.2009 καταχωρήθηκε το υπ’ αριθμ. 488/3.3.2009 του Δ Σ….

  — Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανασυγκρότηση του έχει ως ακολούθως:

1. Δημήτρης Μηλιάκος του Ιωάννη, (Διοικητής Α.Τ.Ε.), ως Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος.
2. Αναστάσιος Παπανικολάου του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.(τώρα Διοικ. ΕΤΕΑ
3. Ιωάννης Παυλίδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος.(Τσιφτετέλι στο τραπέζι ….ημίγυμνος!)
4. Θεόδωρος Κουτσιούμπας του Γεωργίου μη εκτελεστικό μέλος.
5. Χρήστος Τσιτσιρίγγος του Γεωργίου μη εκτελεστικό μέλος.
6. Γεώργιος Συκαμιάς του Ιωάννη, κάτοικος Καισαριανής  μη εκτελεστικό μέλος.(Γνωστός από την Καισαριανή….)
7. Σοφοκλής Μουλλάς του Δημοσθένη, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Ανδρέας Γραμματικός του Διονυσίου, μη εκτελεστικό μέλος.(πρ. Συνδικαλιστής ΔΑΚΕ-ΑΤΕ)
9. Λεωνίδας Καμπισιούλης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 
Αθήνα, 8 Απριλίου 2009

Απάντηση