ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ -ΓΥΠΕΣ  — ΓΡΑΦΑΜΕ ΑΠΟ  3 Ιουνίου 2014:
   === ΓΡΙΦΟΣ – ΤΖΙΦΟΣ: Μπορεί η ΑΤΕ Ασφαλιστική να πουληθεί σε ποσό χαμηλότερο από τα 160 εκατ. ευρώ????

  — ΚΙ΄ ΟΜΩΣ,  ΑΡΚΟΥΣΑΝ ΜΟΛΙΣ 15 ΜΕΡΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ Η ΜΑΪΜΟΥ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ ΠΙΣΙΝΟ ΤΗΣ!!!!!

  ===Κι’ όμως μπορεί να ξεπουληθεί και η ΑΤΕ Ασφαλιστική ….στη Χώρα της Ξεφτίλας και της Έκπτωσης όλων των αξιών (όχι μόνο των οικονομικών), σε ποσό κάτω της πρόσφατης κρατικής χρηματοδότησής της!!!…

  —ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:  Στα 60 – 80 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται η αποτίμηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής ….από τους Γερμανούς!

  === Ενδιαφέρον από Allianz και Ergo για ­εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ 

  — Στα 60 – 80 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται η αποτίμηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από τους τρεις εκτιμητές που έχει ορίσει ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση της εταιρείας, ποσό που, σύμφωνα με πληροφορίες, προσεγγίζει και το τίμημα που προσφέρουν οι δύο υποψήφιοι διεκδικητές της εταιρείας. Στη διεκδίκηση της εταιρείας συμμετέχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γερμανικός ασφαλιστικός όμιλος της Allianz και ο επίσης γερμανικός ασφαλιστικός όμιλος της Ergo, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να εξεταστεί και το ενδιαφέρον διεθνούς fund, που συμμετείχε στη διερευνητική διαδικασία, χωρίς πάντως να έχει καταθέσει επισήμως προσφορά.

  — Πηγές από την τράπεζα εκτιμούν ότι η πώληση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα και στον βαθμό που οι προσφορές προσεγγίζουν την αποτίμηση της εταιρείας (!!!!!!), το θέμα θα κλείσει άμεσα με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να σημειωθεί ότι το τίμημα θεωρείται ικανοποιητικό τόσο με βάση τις συνθήκες της αγοράς, όσο και την παραδοχή ότι η πώληση της εταιρείας δεν περιλαμβάνει μια ευρύτερη συνεργασία για πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, μέσου του διευρυμένου τραπεζικού δικτύου της Πειραιώς. Η αποκλειστική συνεργασία για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων του κλάδου ζωής μέσω του τραπεζικού δικτύου, που έχει υπογράψει ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς με τον ολλανδικό όμιλο της ING είναι σε ισχύ έως και το 2017 και περιορίζει τις δυνατότητες μιας ευρύτερης συνεργασίας της Πειραιώς με τον νέο μέτοχο που θα προκύψει από τη διαδικασία πώλησης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, ο οποίος αγοράζει ουσιαστικά το υπάρχον ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο. Αντίστοιχη συμφωνία υπάρχει και με τον ασφαλιστικό όμιλο της Ergo για την πώληση προϊόντων γενικών ασφαλίσεων, η οποία λήγει το 2019 και πιθανολογεί, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις και το προβάδισμα του συγκεκριμένου γερμανικού ομίλου, εάν φυσικά αυτό επιβεβαιωθεί και μέσα από το προσφερόμενο τίμημα που έχει προτείνει για την εξαγορά της εταιρείας.

  — Η αποτίμηση της εταιρείας έχει λάβει υπόψη την ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 172 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς το 2013, ανεβάζοντας τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στα 69 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν τις κεφαλαιακές ανάγκες με βάση το Solvency I. Η εξυγίανση της εταιρείας από πλευράς κόστους συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της, που με βάση τα στοιχεία του 2013 διαμόρφωσαν την κερδοφορία της στα 39,5 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι κερδών μετά από φόρους 26,5 εκατ. ευρώ το 2012.

  — Ικανοποιητική υπήρξε και η πορεία των εργασιών, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας να διαμορφώνεται στα 167,5 εκατ. ευρώ, έναντι 171,6 εκατ. ευρώ το 2012. Η εταιρεία επέδειξε σχετική αντοχή στην υποχώρηση των εργασιών που σημείωσε συνολικά η αγορά, καθώς η πτώση των ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής συγκρατήθηκε στο 5% περίπου, ενώ στους γενικούς κλάδους η μείωση περιορίστηκε στο 2%. Από τα συνολικά ασφάλιστρα ποσό 37,2 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 22% αντιστοιχεί στις ασφαλίσεις ζωής και 130,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 78% στις γενικές ασφαλίσεις, ενώ το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε η εταιρεία το 2013 διαμορφώθηκε στα 95,4 εκατ. ευρώ έναντι 100 εκατ. ευρώτ το 2012.

ΠΗΓΗ: Έντυπη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Απάντηση