ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ -ΣΑΛΑΣ -ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  — Αναβλήθηκε ο πλειστηριασμός για το κτήριο του “Ερρίκος Ντυνάν”

  — Ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί μάλλον τον Σεπτέμβριο, εάν δεν έχει βρεθεί οριστική (πολιτική) λύση.

  — Το “Ερρίκος Ντυνάν” προστατευόταν έως τις 30 Απριλίου, με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία είχε κυρωθεί με τον νόμο για την ίδρυση του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

  — Ακολούθησε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Υγείας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), στον οποίο υπάγεται το κοινωφελές ίδρυμα “Ερρίκος Ντυνάν” καθώς και το ομώνυμο νοσοκομείο.

  — “Με στόχο την τακτοποίηση των μεγάλων χρεών και την πλήρη επαναλειτουργία του “Ερρίκος Ντυνάν”, ανέλαβαν τη διαχείρισή του ο όμιλος “Υγεία” και η Τράπεζα Πειραιώς.”

ΠΗΓΗ:  euro2day.gr

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Απάντηση