Βαρόνος της πολιτικής απάτης και με τη ΔΕΗ ο ΜΠΕΝιζέλος…

2 Ιουλίου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -ΔΕΗ -ΒΑΡΩΝΟΙ  — Ο πάντα αγοραίος της πολιτικής, Ευάγγελος Βενιζέλος, η ΔΕΗ και οι βαρόνοι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ….παλιά νεοφιλελεύθερη Σημιτική Πασοκο-ιστορία ….που τώρα θα “κάψει” και την Ν.Δ.!!!

  — ….Και μια αρλουμπολογική δήλωση…. Ο τότε υπουργός ανάπτυξης, ο βασικός μετοχοποιητής και διαβρωτής της ΔΕΗ, ο ξεχαρβαλωτής της Ελληνικής ιδιοπαραγωγής, αποκαλύπτει:  “Η ΔΕΗ θα επεκταθεί σε νέες αγορές στα Βαλκάνια

  — Δημοσίευση της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉΣ” 12.02.2000!!!!!!

  — ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

  — ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ:  Ο ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΉΣ κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος….

Απάντηση