ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ 2   — …Θα μου δώσουν έναν ΑΗΣ, ένα ορυχείο, εργαζόμενους, το πελατολόγιο και τον εξοπλισμό και εγώ θα παράγω και θα εισπράττω!

  — Ζήτω οι ιδιώτες. Με έτοιμη επιχείρηση ξέρω και εγώ να γίνω επιχειρηματίας. Θα μου δώσουν έναν ΑΗΣ, ένα ορυχείο, εργαζόμενους, το πελατολόγιο και τον εξοπλισμό και εγώ θα παράγω και θα εισπράττω.

  — Τι ωραίοι!

  —  Ραχήλ Μακρή

  — Αναρτήθηκε από sibilla

Απάντηση