Βασίλης Μπολάνος - Προέδρος της «Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. Ομόνοια»  — Δήλωση του Βασίλη Μπολάνου Προέδρου της «Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. Ομόνοια» σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση στην Αλβανία:

  — Καταγγέλλουμε την χθεσινή πρόταση της επιτροπής καθώς και όλες τις ενέργειες της (Αλβανικής) κυβέρνησης σχετικά με την νέα διοικητική μεταρρύθμιση.

  1) Για την πελατειακή πρακτική που η κυβέρνησης έχει ακολουθήσει ως αυτή την στιγμή σε βάρος της ΕΕΜ, παρ’ όλο που αυτή διαμένει παραδοσιακά σε περιοχές με σημαντικό ποσοστό επί του πληθυσμού.

  2) Έλλειψη διαφάνειας σε όλη την διαδικασία της μεταρρύθμισης.

   3) Οι ενέργειες οι σχετικές με την μεταρρύθμιση έχουν χαρακτηριστεί από έλλειψη    σεβασμού προς το σύμφωνο σταθερότητας, την σύμβαση πλαίσιο και τις ευρωπαϊκές πρακτικές σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων.

  — Μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε, κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώνονται, πως η κυβέρνηση στοχεύει στην αλλοίωση της Ελληνικής Κοινότητας στην Αλβανία.                                                                                                                                                                                                                                        Καταγγέλλουμε δημόσια ως απαράδεκτη, και μη αποδεκτή εκ μέρους μας, την συμπεριφορά της κυβέρνησης της Αλβανίας και για έναν ακόμα λόγο. Διότι είναι μία χώρα η οποία πρόσφατα στηρίχτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις προενταξιακές διαδικασίες, για να γίνει χώρα μέλος της Ε.Ε. ενώ  οι συμπεριφορές αυτές δεν είναι καθόλου Ευρωπαϊκές.

Κάνουμε έκκληση προς την αλβανική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδια εξόντωσης της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας και να σταματήσουν να προκαλούν τα αισθήματα μίας φιλήσυχης και νομοταγούς κοινότητας, δημιουργώντας τεχνητά προβλήματα και εντάσεις. Ταυτόχρονα ζητάμε απ΄όλον τον διεθνή παράγοντα να δείξει κατανόηση στα αιτήματα μας και να πείσει την αλβανική κυβέρνηση να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα αυτά τα οποία στηρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις και πρακτικές.

Αγ. Σαράντα 18.07.2014

Αναρτήθηκε από ΑΥΤΟΝΟΜΗ

Απάντηση