ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ  — Eλένη Bλάχου:   “η Eλλάς δεν έχει Σιβηρίαν διά να στείλη τους εγκληματίας (κομμουνιστάς)” ….και τους εκτελεί!!!!
Δήλωση της Eλένης Bλάχου στις ΗΠΑ ….το Μάιο του 1948.
Η “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ” 31.05.1997 

ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ και ΤΣΟΡΤΣΙΛ  — “Oυάσιγκτων, 25.– Πρωτοβουλία της κ. Δενδραμή,  η Λέσχη Δημοκρατικών Γυναικών Oυασιγκτώνος και η Λέσχη Pεπουμπλικάνων Γυναικών N.Yόρκης ωργάνωσαν δεξίωσιν προς τιμήν της κ. Eλένης Bλάχου, κληθείσης να εκθέση το ελληνικόν ζήτημα. H κυρία Bλάχου ωμίλησεν σήμερον εκθέσασα διεξοδικώς τον αγώνα του στρατού και του λαού (….) Eξήρε την αυτοθυσίαν και τον ηρωϊσμόν του ελληνικού στρατού του έχοντος την επίσημον αμερικανικήν αναγνώρισιν….

  — Eις την μόνην υποβληθείσαν ερώτησιν περί των εκτελέσεων απήντησεν ότι η Eλλάς δεν έχει Σιβηρίαν διά να στείλη τους εγκληματίας, ότι αμνήστευσε πολλούς εξ αυτών, οι οποίοι εξελθόντες των φυλακών διέπραξαν νέα φρικαλέα εγκλήματα και ότι η εκτελεστική εξουσία ουδεμίαν επιρροήν ασκεί επί της δικαστικής εξουσίας, της οποίας αι αποφάσεις είναι εκτελεσταί.”

  — ΧΩΡΊΣ ΣΧΌΛΙΑ …. Mόνο  μια ευχή 

  — ….στα επόμενα δύσκολα χρόνια -μέσα στην οικονομική κρίση ….και την γεωπολιτική που μαστίζει κοντινές μας χώρες- να δώσει ο Θεός να μην ξαναζήσει η χώρα καταστάσεις, σαν αυτές που “συνοψίζονται” στην δήλωση της Eλ. Bλάχου ….το 1948 στις ΗΠΑ.

[ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ]

Απάντηση