ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  — ΤτΕ: Μοχλός αναδιάρθρωσης οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

  — Μοχλό για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποτελέσουν οι δυσκολίες στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της κρίσης.

  — Τούτο “προκύπτει” από έρευνα που δημοσιεύεται στο τελευταία Δελτίο Οικονομικής Ανάλυσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

  — Όπως επισημαίνεται στην έρευνα η έλλειψη χρηματοδότησης και η συσσώρευση ζημιών συμπιέζουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια αλλά και να αντιμετωπίσουν τις ταμειακές τους ανάγκες. Επομένως, ένας αριθμός επιχειρήσεων είναι πιθανόν να οδηγείται σε πτώχευση.

— Ήδη παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων και μικρή αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης, η οποία συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αν και είναι πρόωρο να συναχθούν σαφή συμπεράσματα για το κατά πόσον η κρίση οδήγησε σε αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης των αγορών, η υπό εξέλιξη αναδιάρθρωση ενδέχεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που επιβιώνουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, καθώς θα έχουν αυξήσει το μέγεθός τους και θα έχουν βελτιώσει την κερδοφορία τους.

— Επιπλέον, δεδομένου ότι βραχυπρόθεσμα οι δυνατότητες για πιστωτική επέκταση ενδέχεται να παραμείνουν περιορισμένες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν προς άλλες μορφές χρηματοδότησης (όπως ομόλογα, μετοχές, ιδιωτικές τοποθετήσεις και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία) για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη τους.

  — Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι η κρίση επέδρασε σημαντικά στο δανειακό προφίλ των επιχειρήσεων και οδήγησε στην αναπροσαρμογή του ύψους και του είδους της χρηματοδότησης για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος που εξετάστηκε.

— Έτσι, στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, οι δυσχερέστερες συνθήκες χρηματοδότησης από το 2009 και έπειτα μεταφράστηκαν σε αντικατάσταση του μακροπρόθεσμου δανεισμού με βραχυπρόθεσμο. Αντίθετα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων και, στο βαθμό που ήταν εφικτό, προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την εξωτερική χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, εμπειρικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων αποκλειστικά με τη χρήση εσωτερικών πόρων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι συνέπειες της πιστωτικής στενότητας για τη βιωσιμότητα του ελληνικού επιχειρηματικού κλάδου είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικές.

Συμπερασματικά, το μέγεθος των επιχειρήσεων, η κερδοφορία και το χαμηλό λειτουργικό κόστος υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες διατήρησης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε ένα περιβάλλον αυξημένης αποφυγής κινδύνων και στενότητας χρηματοδοτικών πόρων.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των επιμέρους κλάδων η έρευνα παρατηρεί ότι η κρίση είχε ως συνέπεια τη μείωση του δανεισμού για σχεδόν όλους τους κλάδους, με σημαντικότερες επιπτώσεις στον κλάδο του εμπορίου, όπου τόσο ο βραχυπρόθεσμος όσο και ο μακροπρόθεσμος δανεισμός εμφανίζονται αρνητικοί. Ταυτόχρονα, ο βαθμός μόχλευσης μειώνεται σταδιακά σε όλους τους κλάδους από το 2009, μετά την αύξηση που είχε σημειώσει την περίοδο της πιστωτικής επέκτασης. Κατά συνέπεια, η έρευνα διαπιστώνει ότι συνέπεια, είναι επόμενο οι κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια, όπως το εμπόριο, να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα επιβίωσης των επιχειρήσεων σε σχέση με κλάδους με μικρότερο βαθμό μόχλευσης και υγιέστερη χρηματοοικονομική κατάσταση.

Την έρευνα πραγματοποίησαν οι : κυρίες Δήμητρα Δημητροπούλου, Αναστασία Κουτσομανώλη-Φιλιππάκη, οι κ.κ Ευάγγελος Χαραλαμπάκης και Γεώργιος Αγγέλης.

ΠΗΓΗ:  newsbomb.gr

Ο ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΕΙ:

Από το έστω περιληπτικό κείμενο, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΩ τα παρακάτω:

1.– Ενώ οι ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ και ξενοκρατούμενες τράπεζες, άρπαξαν ανέξοδα το περισσότερο δημόσιο χρήμα που δανείζεται το κράτος από ξένους τοκογλύφους, ΔΗΘΕΝ για να αυξήσουν τη κεφαλαιακή τους επάρκεια και να χρηματοδοτήσουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΝ το χρήμα που δωρεάν έλαβαν και ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΥΝ προκλητικά την Ελληνική οικονομία.

2.– Σχεδόν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ μεγέθους, αδυνατούν να αυτοχρηματοδοτηθούν, είτε γιατί οι μεγαλομέτοχοι δεν έχουν ρευστότητα για αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, είτε γιατί οι οικονομικές συνθήκες που διαμόρφωσαν οι τραπεζίτες και οι υποτακτικοί πολιτικοί, δεν τους επιτρέπουν νέα ρίσκα. Ότι και να βάλουν στο μαγαζί, στράφι πάει, αφού η αγορά δεν κινείται.

3.– Οι περισσότερες επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία, κυρίως λόγω έλλειψης εξωτερικής (τραπεζικής) χρηματοδότησης. Μερικές μεγάλες, για να αποφύγουν τη καταστροφή λόγω του συνολικού δυσμενούς οικονομικού κλίματος, εγκατέλειψαν της Ελλάδα για ασφαλέστερο και σταθερότερο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον.

4.– Η χρεοκοπία τεράστιου αριθμού επιχειρήσεων και η δραπέτευση άλλων στο εξωτερικό, ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ είχε σε όσες απέμειναν και ΟΥΤΕ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΕΙΣΡΟΗ ΝΕΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Επομένως το στραγκάλισμα ιδιωτικών επιχειρήσεων, με ένα δυσμενώς και συνεχώς επιδεινούμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, και με μια άγρια. άκριτη και παράλογη υπερφορολόγηση των πάντων, ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ -50% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, αποδείχθηκε ότι οδηγεί σταθερά και επιδεινούμενα στην οικονομική καταστροφή των πάντων.

5.– Το κείμενο του Στουρνάρα (ΤτΕ) έχει πάρει στοιχεία μιας ουσιαστικής έρευνας, αλλά έχει προσθέσει ξεκάρφωτα και ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ συμπεράσματα, για να μειώσει τις κατάμαυρες διαπιστώσεις της έρευνας, που δεν αφήνουν περιθώρια για Στουρναρικές οικονομολογικές μπούρδες. Αν οι μπούρδες του Στουρνάρα ήταν μοχλός ανάπτυξης, οι επενδυτές θα είχαν κατακλύσει την αιχμάλωτη από τους ηλίθιους τραπεζίτες Ελλάδα. Μόνο η αλλαγή-ανατροπή του υφιστάμενου άθλιου χρηματοπιστωτικού και φορομπηχτικού – κλεπτοκρατικού καθεστώτος θα φέρει ανάσες στην Ελληνική οικονομία.

Απάντηση