ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2016

5 Αυγούστου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  — Έχω διαβάσει πολλές μπούρδες κυβερνοτρομοκρατικές…. Σαν κι΄ αυτήν, πρώτη φορά!!!!!!

  — ΕΞΗΓΩ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:

  1.— Η απονομή σύνταξης, δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη (όπως ισχυρίζεται το νέο ψευδοκίνημα), που εκδίδεται ιδία βουλήσει του αρμοδίου οργάνου, αλλά απόρροια, θεσμοθετημένων προϋποθέσεων απονομής, κοινών για όλους τους δικαιούχους και κατά συνταγματική επιταγή, και με προεισπραχθείσα τη μελλοντική δαπάνη, από τους υπόχρεους για τη συγκέντρωση του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου.

  2.— Για ατομική διακοπή μιας σύνταξης, πρέπει να διαπιστωθούν σοβαρές αποδείξεις παραβατικότητας του κάθε μεμονωμένου δικαιούχου, ή οργάνων απονομής, τα οποία ενήργησαν με δόλο, για να ωφελήσουν παράνομα τον δικαιούχο.

  3.— Ο κάθε συνταξιούχος ανήκει σε μια ευρύτατη κοινωνική ομάδα (συνταξιούχων) με τα ίδια νομικά χαρακτηριστικά, που σημαίνει, ότι αν ισχύσει κάτι δυσμενές για έναν από τα μέλη αυτής της τεράστιας ομάδας, με επίκληση του δημόσιου συμφέροντος, υποχρεωτικά πρέπει αυτομάτως, να ισχύσει για όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Αυτή (η χοντρομαλακία – φιλολογική κυβερνοτρομοκρατία ενός νέου ψευδοκινήματος) όχι απλά ανατρέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς στη στενή του έννοια, αλλά και το ασφαλιστικό των εν ενεργεία εργατοϋπαλλήλων, προς τους οποίους απευθύνεται και τους λέει, ότι τους κλέβει και τις δικές τους εισφορές, ανεξάρτητα από τη δημόσια ή ιδιωτική νομική μορφή του παρόχου της σύνταξης.

  4.— Σε μια τέτοια μετωπική σύγκρουση, με υπερβέβαιο τον θάνατο από πείνα της μάζας, η χούντα θα πρέπει να είναι έτοιμη, να αντιμετωπίσει μαζική ένοπλη αντίσταση και δεν εννοώ τις μέχρι στιγμής γνωστές μορφές πάλης. Καμιά χούντα δεν το θέλει αυτό, όσο ηλίθια και αν είναι.

  5.— Το επικαλούμενο από τους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας και αφασίας “ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ” δεν μπορεί να είναι έννοια αφηρημένη. Πρέπει να συγκεκριμενοποιείται και να αποδεικνύει το καθεστώς, ότι με την ενέργεια που προτίθεται να κάνει (υποχρεωτικά εκτεταμένα και όχι ατομικά), δεν θα προκαλέσει βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο σημειωτέον κατά κανόνα ταυτίζεται με το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι των περιστασιακών κυβερνητικών ταμείων.

6.— ΠΗΓΗ της δημοσιευθείσης μπούρδας, είναι ένα ακόμα νεότευκτο δικομανές ψευδοκίνημα, που χωρά σε έναν χώρο 2 Χ 3.

ΒΕΒΑΙΩΣ, αυτές οι κατευθυνόμενες διαδόσεις, ευνοούν τους τραπεζίτες (που δήθεν πολεμά το εν λόγω ψευδοκίνημα δικομανών) στους οποίους επιδιώκει η χούντα να παραδώσει το συνταξιοδοτικό, δια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών τους!!!!!!

Απάντηση