ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ  — Με μπροστάρισσα τη νέα γραμματέα ανεισπρακτέων εσόδων, Γκίκα Γαρδουμπαλίτσα, ξεκίνησαν οι πρώτοι έφοδοι κατ΄ οίκον ερευνώνε και δόθηκαν τα πρώτα απτά και συνάμα εντυπωσιακά αποτελέσματα, στη δημοσιότης.

  — Όπως βλέπετε και στην εικόνα, τα κρυμμένα τιμαλφή και κτερίσματα και πολύτιμοι λίθοι που εκρύπτοντο ακόμα και εις ταπεινούς σταύλους, ήσαν τεράστια, τόσα, που δεν χωρούσαν στα έρμα ερμάρια της γραμματέως Γαρδουμπαλίτσας, μήτε και στα αδειαζόμενα αδιακόπως χρηματοκιβώτια.

  — Λόγω του τεράστιου φοροελεγκτικού ενδιαφέροντος των τεράστιων, και του επίσης τεράστιου όγκου των ανέλεγκτων τιμαλφών, το υπουργείο οικονομικών προκήρυξε 400 θέσεις νεαρών εφοριακών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών, για να ανταποκριθεί στη ζήτηση της κυρίας Μέϊρκελ. Η μεταπτυχιακή παραμόρφωση σε επίπεδο ντοκτορά κρίθηκε αναγκαία, για να μη προκύψουν ανάγωγοι ελεγκτές, που θα διανοηθούν να επιτεθούν στις οικίες ευυπόληπτων τραπεζιτών τε και βιομηχάνων.

  — Στην αποκλειστική φωτό, η επί των γενικών εσόδων Γαρδουμπαλίτσα, επιδεικνύει μετριοφρόνως, το μέγεθος της μέχρι χθές διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης, και υπόσχεται νέες, μεγαλύτερες συλλήψεις!!!

Απάντηση