ΣΩΡΡΑΣ ΜΠΑΤΗΡΗΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ  — Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ή ΜΗ ΣΩΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ ΤΟΥ, ΕΧΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ.

  — ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΕΧΕΙ ΟΧΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΙ ή ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

  — ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΑΛΛΟΤΕ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΤΑ  ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥΣ. 3.500 ΑΤΟΜΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΟΙ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΚΟΡΠΟΥΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ, ΕΝΙΟΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΕΣΤΩ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΜΑΤΑΙΩΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΩΣ ΥΠΑΡΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.

  — Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, υποκείμενοι σε Φόρο Εισοδήματος, σε Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, σε Φόρο Υπεραξίας Κινητών Αξιών-Χρεωγράφων κλπ, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, τα οποία και υποχρεούνται να δηλώνουν στην Δ.Ο.Υ. της κατοικίας τους ή της έδρας τους, τα εισοδήματα, τα ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και τις εις χείρας τους κινητές αξίες – χρεώγραφα, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ αν αυτά τα εισοδήματα και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αποκτήθηκαν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

  — Δια να τύχουν φοροαπαλλαγής, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή εδρεύουν στην Ελλάδα, για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούν στο εξωτερικό, θα πρέπει η χώρα στην οποία αποκτήθηκαν τα προς δήλωση εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, ΑΦΕΝΟΣ να έχει συμβληθεί μετά της χώρας μας με διεθνή σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας των υπηκόων τους και ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ο φορολογούμενος που κατοικεί ή το νομικό πρόσωπο (εταιρεία κλπ) που εδρεύει στην Ελλάδα, να δύναται ΑΝΑ ΠΑΣΑΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ, να αποδεικνύει με επίσημα δημόσια έγγραφα στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, ότι ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ ΝΟΜΙΜΩΣ, ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (με σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας) ΧΩΡΑ, τόσο σε φόρο εισοδήματος, όσο και υπεραξίας από αγοραπωλησίες κινητών αξιών – χρεωγράφων!!!!!! Αν ο φορολογούμενος καλείται και αδυνατεί να αποδείξει τη νόμιμη εξάντληση των φορολογικών του υποχρεώσεων εδώ ή στην αλλοδαπή, τότε οι Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να φορολογήσουν τον κατά περίπτωση εισοδηματία και του εξωτερικού (που διαμένει ή εδρεύει μόνιμα στην Ελλάδα), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις!!!!!!

  — Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, επιπροσθέτως εμφανίζεται να δηλώνει δημόσια, άλλοτε ότι έχει συστήσει με τρίτους πολιτικό κόμμα και άλλοτε άλλα ιδρύματα, για τη καλύτερη κατά την άποψή τους, πραγματοποίηση των σκοπών τους και παρά τις επικλήσεις της ύπαρξης του αμύθητου θησαυρού, καλούν δια των ιστοσελίδων που ελέγχουν το Ελληνικό κοινωνικό σύνολο, να τους ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ…. ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ!!!!!!

  — ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, τα ομόλογα αμερικάνικου δημοσίου, τα οποία επικαλείται ότι κατέχει ο Σώρρας, ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 14 Αυγούστου 2014 και άρα ρευστοποιήθησαν πριν προκύψει ισχυρισμός, ότι μετετράπησαν σε κάτι άλλο. Η ρευστοποίηση κινητών αξιών – χρεωγράφων υπό προθεσμία που έληξε, ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  ή και ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ, ΑΡΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

  — Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές της κατοικίας του Αρτέμη Σώρα, τον κάλεσαν ποτέ να συμπεριλάβει ΚΑΘ΄ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΝ στις ετήσιες φορολογικές του δηλώσεις, τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία επικαλείται δημόσια ότι αποκτά ή κατέχει και εφόσον υπάρχουν, ελέγχθηκε αν έχει εξαντλήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις???…

  — Ποια είναι συνολικά η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, από τυχόν αποφυγή συμπερίληψης στις ετήσιες δηλώσεις εισοδήματος του ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, των εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, που ισχυρίζεται ΔΗΜΟΣΙΑ ότι απόκτησε και κατέχει στο εξωτερικό???…

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προς την οποία έχει απευθυνθεί πολλές φορές εγγράφως ο Αρτέμης Σώρας, δεν διαβλέπει τουλάχιστον ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ πρόκλησης ζημίας στο κοινωνικό σύνολο, είτε δια του αδικήματος της φοροαποφυγής, είτε της εξαπάτησης και απόπειρας (τουλάχιστον) απόσπασης χρημάτων από αφελείς, δήθεν για χρηματοδότηση των σκοπών του, επειδή δεν έχει…. ρευστότητα???…

Μήπως εν τέλει, τόσο στη δικαιοσύνη, όσο και στις φορολογικές αρχές, υπάρχουν αρκετοί, οι οποίοι αν έκαναν αυτά που οι νόμοι προβλέπουν – για να προστατευθούν έστω οι αφελείς, δεν θα τολμούσε ποτέ ο Σώρρας να ισχυρίζεται δημόσια τα περί απόκτησης και κατοχής περιουσίας δισεκατομμυρίων ευρώ???….

EI-ENDΞΑΝΑΔΕΙΤΕ ΤΟΝ:

Είμαι ο Αρτέμης Σώρρας

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΕΙΜΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ (Τ-bills )ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΞΙΑΣ 600ΔΙΣ U.S. $ ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΩ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΑ

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ
(100ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0,5% λόγω μνημονίου
και στη συνέχεια ΑΤΟΚΟ!)

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ή ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ
(στην περίπτωση που θα είχε μία πιό συμφέρουσα προσφορά)!

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ.
ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ
ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΣΥΝΟΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΑΝ
Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΑΓΓΙΞΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ

ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ
ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΛΕΣΧΗ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΣΟΥΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ‘η ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΠΩ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!!

ΔΗΛΩΝΩ ΔΗΜΟΣΙΑ …
ΑΝ ΨΕΥΔΟΜΑΙ, ΑΝ ΚΟΡΟΪΔΕΎΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ,,,, “ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΡΧΕΙΑ,
http://www.artemis-sorras.com/?p=437

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
http://www.artemis-sorras.com/

 

Απάντηση