ΣΑΜΑΡΑΣ -ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ -ΚΙΝΗΤΟ  — ….Άλλες κινητές αξίες έπιασαν τα χέρια του πρωθυπουργεύοντος μπαχλέμπη, όταν με πρόσχημα ανάγκης για κινητό τηλεφώνημα, εισήγαγε την χείρα του στην αριστερά τσέπη του αμφιλεγόμενου κοπρίτη του και έπιασε άλλες κινητές αξίες!!!!

Απάντηση