ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  — ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ…. Μητροπολίτης Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως, Δήμαρχος Παύλου Μελά, Στρατιωτική ηγεσία (!!!!!!!!!) και φυσικά ο γελοιοποιημένος Σαμαράς – Μπενάκης. Διαβάστε ολόκληρο το ντοκουμέντο, προσέξτε διατάξεις, προσέξτε ημερομηνίες και φυσικά, προσέξτε συμμετέχοντες!!!!!! Παράνομα ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΑΝ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ???? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ….. Απλά, εκλογές πλησιάζουν και ο κομανέτσι ΣΑΜΑΡΑΣ – ΜΠΕΝΑΚΗΣ ψάχνει ψήφους!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΚΑΡΠΑΖΙΑ ΣΤΗ ΚΑΡΔΑΡΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΛΕΜΠΗ:

  — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
— ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Αριθμός απόφασης 528
— Απόσπασμα από το πρακτικό 25/2013 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

  === Θέμα : Έγκριση πρακτικού όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης κατά χρήση Στρατοπέδου “Παύλου Μελά”στο Δήμο Παύλου Μελά.
Στη Σταυρούπολη σήμερα στις 28 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00μ.μ. και στην αίθουσα του 3ου ορόφουτου Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προεδρίατου κ. Λάμπρου Αθανάσιου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 59796/23-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου , στον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ένα (41) μελών, 40 μετά τις 7347 &7346/21-2-2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διαπίστωσηςαργίας του Νικολάου Σίβη του Ιωάννη (τέθηκε σε αργία με την 28986/24-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) που ισχύει και για την νέα δημοτική περίοδο 1/1/2011 έως 31/8/2014, βρέθηκανπαρόντα τα τριάντα έξι (36).
Παρόντες: Λάμπρου Αθανάσιος, Φερενίδης Δημήτριος, Δαμάσκος Πρόδρομος, Μαγειρόπουλος Γεώργιος, Σαββίδου Μαρία, Φιρινίδου Κυριακή, Στολτίδου Ελένη, Παπαδόπουλος Αλέξης, Σερασίδης Σάββας, Θεοδοσιάδης Δημήτριος, Δεμουρτζίδης Δημήτριος, Αμπρικίδης Γεώργιος, Μαρινίδου Αικατερίνη, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Τριανταφυλλίδης Μενέλαος, Ασλανίδης Δημήτριος, Αποστολίδης Σπυρίδων, Βούρτσας Γεώργιος, Μυρίδου Όλγα, Δεληγιάννης Δημήτριος, Αμανατίδου Χαρίκλεια, Χριστοδούλου Μιχαήλ, Τσαταλμπασίδης Κυριάκος, Μοσχούλας Ιωάννης, Κασιούλας Ιωάννης, Κασιμτζίκη Ροδοθέα, Αδαμοπούλου Σπυριδούλα, Πουρτουλίδης Ιωάννης, Λίλτσης Γεώργιος, Πανταζόγλου Χαράλαμπος, Φραγκοπούλου Αναστασία, Αντωνιάδης Κυριάκος, Ξανθόπουλος Μιχαήλ, Πάντσης Κωνσταντίνος, Κοτανίδης Γεώργιος και Παπαδόπουλος Ιωακείμ.
Απόντες: Παυλίδης Νικόλαος, Αναστασιάδης Βασίλειος, Καριπίδης Γεώργιος και Κουτσονικόλας Ευστάθιος.
Παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων : Σταυρούπολης κ. Μπαρούτας Ιωάννης και Πολίχνης κ. Ταουσιανίδης Γεώργιος.
— Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας κ. Δομενικιώτης Εμμανουήλ.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά : 1ο, 8ο, 9ο, 11ο, 13ο, 14ο, 16ο, 17ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο,26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 32ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 10, 12ο, 15ο, 18ο, 31ο, 33ο, 40ο.
— Ο δημοτικός σύμβουλο κ. Ξανθόπουλος Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας διάταξης.
— Οι δημοτικοί σύμβουλοι : Αμανατίδου Χαρίκλεια και Πανταζόγλου Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι : Μοσχούλας Ιωάννης, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Πάντσης Κωνσταντίνος, Δεμουρτζίδης
Δημήτρης, Λίλτσης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Αλέξης, Πουρτουλίδης Ιωάννης, Κασιούλας Ιωάννης και Χριστοδούλου Μιχαήλ αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι : Θεοδοσιάδης Δημήτρης και Σερασίδης Σάββας αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

— Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Τοπούζη Ελένη μόνιμη υπάλληλος και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά.
Ο Πρόεδρος έκανε την έναρξη της συνεδρίασης κατά την οποία κλήθηκε κατά νόμο και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος.
Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
2. Το άρθρο 84 του Ν. 3883/2010.  (τον αριθμό 3 τον… πήδηξαν)
4. Την με αρ. 57/2013 απόφαση Δ.Σ με θέμα: Συζήτηση – λήψη απόφασης για ενέργειες και δράσεις προκειμένου να αποδοθούν τα στρατόπεδα ”Παύλου Μελά” και ”Καρατάσιου” στο Δήμο Παύλου Μελά, η οποία επικυρώθηκε με το αρ. πρωτ.11537/25-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Το από 30 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00 πρακτικό σύσκεψης μεταξύ εκπροσώπων της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως &Σταυρουπόλεως εκπροσωπούμενης αυτοπροσώπως υπό του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου κου Βαρνάβα, του Δήμου Παύλου Μελά εκπροσωπούμενου αυτοπροσώπως υπό του Δημάρχου κου Παπαδόπουλου Διαμαντή, του Γ΄ Σώματος Στρατού εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητού Αντ/γου Νικολάου Δεβετζή , του Γενικού Επιτελείου Στρατού εκπροσωπούμενου υπό του Δ/ντου της ΔΥΠΟ Ταξχου κου Νικαλάου Λάλου και τέλος του Ταμείου Εθνικής Αμύνης εκπροσωπούμενου υπό του Δ/ντου αυτού Υπτγου Γεωργίου Σταθιά με σκοπό την ολοκλήρωση της διαβούλευσης αναφορικά με την εξεταζόμενη παραχώρηση της χρήσης τμήματος του Στρατοπέδου “Παύλου Μελά” , ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
(ΤΕΘΑ), στον ομώνυμο Δήμο Παύλου Μελά και στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
6. Το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Στρατοπέδου “Παύλου Μελά”.
7. Την με αρ. πρωτ. 59890/23-08-2013 εισήγηση του Δημάρχου κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου.
=== Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση πρακτικού όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης κατά χρήση Στρατοπέδου “Παύλου Μελά” στο Δήμο Παύλου Μελά.
— Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία
ΥΠΕΡ ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι : Φερενίδης Δημήτριος, Λάμπρου Αθανάσιος, Ασλανίδης Δημήτρης, Δαμάσκος Πρόδρομος, Μαγειρόπουλος Γεώργιος, Τσαταλμπασίδης Κυριάκος, Τριανταφυλλίδης Κυριάκος, Δεληγιάννης Δημήτρης, Χριστοδούλου Μιχαήλ, Μαρινίδου Αικατερίνη, Σαββίδου Μαρία, Στολτίδου Ελένη, ΚασιούλαςΙωάννης, Κασιμτζίκη Ροδοθέα, Αδαμοπούλου Σπυριδούλα, Πουρτουλίδης Ιωάννης, Φιρινίδου Κυριακή, Παπαδόπουλος Ιωακείμ, Αμπρικίδης Γεώργιος , Αποστολίδης Σπυρίδων και δύο (2) Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων : Σταυρούπολης κ. Μπαρούτας Ιωάννης και Πολίχνης κ. Ταουσιανίδης Γεώργιος.
ΚΑΤΑ ψήφισαν δέκα τρεις (13) δημοτικοί σύμβουλοι : Λίλτσης Γεώργιος, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Φραγκοπούλου Αναστασία, Αντωνιάδης Κυριάκος, Δεμουρτζίδης Δημήτρης, Πάντσης Κωνσταντίνος, Σερασίδης Σάββας, Βούρτσας Γεώργιος, Κοτανίδης Γεώργιος, Θεοδοσιάδης Δημήτρης, Παπαδόπουλος Αλέξης, Μοσχούλας Ιωάννης και Μυρίδου Όλγα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
=== ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το από 30 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00 πρακτικό σύσκεψης μεταξύ εκπροσώπων της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, του Δήμου Παύλου Μελά, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του ΤΕΘΑ με σκοπό την παραχώρηση της χρήσης τμήματος του Στρατοπέδου “Παύλου Μελά” συνολικής επιφάνειας 283.940 τ.μ όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, για σαράντα εννέα (49) χρόνια, ιδιοκτησίας του Ταμείου ΕθνικήςΆμυνας (ΤΕΘΑ), στον ομώνυμο Δήμο Παύλου Μελά και στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με τουςπαρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΟΜΑΝΕΤΣΙ -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ  === ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παραχώρησης Κατά Χρήση Στρατοπέδου “Παύλου Μελά”στον Δήμο Παύλου Μελά.
1. Παραχωρείται κατά χρήση στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3883/2010, για λόγους γενικού συμφέροντος, έκταση εκ του Στρατοπέδου “Παύλου Μελά” κυριότητας ΤΕΘΑ , επιφάνειας 283.940 τ.μ όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, για σαράντα εννέα (49) χρόνια με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Ο Δήμος Παύλου Μελά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών, από την έκδοση της σχετικής Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ) θα αναθέσει σε εξωτερικό μελετητή, την μελέτη τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης, προκειμένου να ενταχθείστο σχέδιο έκταση 52.360 τ.μ (εκ του Στρατοπέδου) προς πολεοδόμηση επ΄ ωφελεία του ΤΕΘΑ και να ρυθμιστούν οιχρήσεις γης στο σύνολο του Στρατοπέδου “Παύλου Μελά”.
β. Μετά από την έγκριση (από το ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια και λοιπές κατά τον νόμο υπηρεσίες) της ως άνω πρότασης τροποποίησης του ΓΠΣ και με την συνδρομή του ΥΠΕΘΑ (όπου απαιτηθεί) και εντός ενός έτους, ο Δήμος θα συντάξει και θα υποβάλλει προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ κ.λ.π.) φάκελο Πολεοδομικής Μελέτης,σύμφωνα και με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία . Η πολεοδομική αυτή μελέτη που θα ολοκληρωθεί με την έκδοσησχετικού ΦΕΚ θα έχει ως αντικείμενο την πολεοδόμηση των ως άνω 52.360 τ.μ εκ του Στρατοπέδου “Παύλου Μελά”όπως η έκταση αυτή αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και με τα παρακάτω συγκεκριμέναχαρακτηριστικά :
(1) . Θα είναι κατάλληλη κατά τη χωροταξική, πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία για την αξιοποίησή της από το ΤΕΘΑ.
(2) . Θα εκτείνεται σε έκταση 52.360 τ.μ ούτως ώστε στην τελική φάση της πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης να προκύπτει καθαρή εκμετάλλευση δομήσιμη επιφάνεια τουλάχιστον 25.000 τ.μ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
(α) Χρήση γενικής κατοικίας. <<<<<<
(β) Πολεοδομικούς συντελεστές σύμφωνα με τους ισχύοντες της όμορης περιοχής του Δήμου και την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι παραπάνω προθεσμίες ή δεν τηρηθεί οιοσδήποτε εκ των προαναφερθέντων όρων, αίρεται η παραχώρηση κατόπιν σχετικής απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ.
γ. Ο Δήμος Παύλου Μελά, στα πλαίσια του ισχύοντος χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως αυτός θα διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση του ΓΠΣ Σταυρούπολης και των άλλων απαιτούμενων κατά νόμο ενεργειών, θα αναπτύξει στην παραχωρούμενη έκταση κοινωνικές, πολιτιστικές και κοινωφελείς χρήσεις, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με τις απολύτως αναγκαίες και νόμιμες υποδομές που πρέπει να είναι οικατά το δυνατόν ηπιότερες.
δ. Τα υπάρχοντα κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, θα συντηρηθούν και θα επαναχρησιμοποιηθούν με ευθύνη του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αρχαιοτήτων και τα αντίστοιχα Υπουργεία στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την προστασία τους.
ε. Μετά την ολοκλήρωση και υλοποίηση του πολεοδομικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, εάν πρόκειταινα αναπτυχθούν από το Δήμο Παύλου Μελά εμπορικές – οικονομικές δραστηριότητες επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά, η κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, συνεδριακού κέντρου, χώρων εστιάσεως κ.λ.π. καθώς και σε περίπτωση τυχόν εκμίσθωσης ή παραχώρησης (έναντι ανταλλάγματος) μέρους ή όλου εκ της παραχωρούμενης έκτασης, απαιτείται ειδική άδεια του ΤΕΘΑ και συμφωνία για ανταποδοτική διασφάλιση της συμμετοχής τουΤΕΘΑ στην δραστηριότητα αυτή , στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας, όπως θα διατυπωθεί κατά περίπτωση με σαφήνεια και πληρότητα στην υπό σύναψη σύμβαση.
στ. Διατήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Αναπήρων Πολέμου Μακεδονίας – Θράκης λόγω της μοναδικότητας της φύσης και του κοινωνικού έργου που επιτελεί στον ίδιο ή σε άλλο κατάλληλο χώρο εντός της παραχωρούμενης έκτασης και μετά από συμφωνία μεταξύ του ΤΕΘΑ και του Δήμου ΠαύλουΜελά.

  1. Η όλη παραχώρηση, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα αποτυπωθεί σε ανάλογη Σύμβαση μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Παύλου Μελά. Η εν λόγω σύμβαση θα πρέπει να συνταχθεί και υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη (ΤΕΘΑ -Δήμος Παύλου Μελά) εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από εκδόσεως αποφάσεως της ΔΕ/ΤΕΘΑ. Σε περίπτωση που σε διάστημα έξι (6) μηνών, από την έκδοση της Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ δεν έχει υπογραφεί η εν λόγω Σύμβαση, η παραχώρηση αίρεται με απόφασή της.
  2. Από εκδόσεως της απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ και έως την ολοκλήρωση της παραχώρησης κατά χρήση του Στρατοπέδου στον Δήμο, η τυχόν σύναψη οιασδήποτε συμβάσεως του Δήμου με τρίτους, για την εκμίσθωση ή την παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος, μέρους ή όλου εκ της παραχωρούμενης έκτασης, θα πραγματοποιείται με την έγκριση κατ΄ αρχήν του ΤΕΘΑ, στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας, με την ανάλογη δηλαδή ανταποδοτική συμμετοχή του ΤΕΘΑ στη δραστηριότητα αυτή.
  3. Μετά την παρέλευση των 49 ετών της εν λόγω παραχώρησης, απαιτείται νέα απόφαση της ΔΕ/ΤΕΘΑ, βάσει της οποίας θαεπαναπροσδιορισθεί η συνέχιση, καθώς και οι όροι της νέας συμφωνίας παραχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την τότε διαμορφωθείσα κατάσταση.
  4. Το συνταχθέν, με μέριμνα του ΤΕΘΑ και σε συνεργασία με τους αρμόδιους του Δήμου Παύλου Μελά τοπογραφικό διάγραμμα, αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπόψη συμφωνίας.
  5. Σε κάθε περίπτωση και πριν την έκδοση της σχετικής Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ, απαιτείται επικαιροποιημένη απόφαση αποδοχής, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο) του Δήμου Παύλου Μελά, με την οποία θα γίνονται αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος, ως ανωτέρω περιγράφονται.

  === ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παραχώρησης Κατά Χρήση Στρατοπέδου “Παύλου Μελά” στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

7. Παραχωρείται κατά χρήση σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3883/2010 , ο υφιστάμενος Ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας του Στρατοπέδου “Παύλου Μελά” , με περιβάλλοντα χώρο έκτασης 8.000 τ.μ όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, με σκοπό την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής με τους εξήςόρους και προϋποθέσεις :
α. Το ακίνητο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό που παραχωρείται.
β. Η ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και λοιπές λειτουργικές δαπάνες του Ιερού Ναού θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνες της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταρουπόλεως.
γ. Η εν λόγω παραχώρηση θα υλοποιηθεί βάσει σχετικής Συμβάσεως μεταξύ ΤΕΘΑ και Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, θα είναι συμβατή με το γενικό πλαίσιο του πολεοδομικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Παύλου Μελά και η οποία θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός εξαμήνου από εκδόσεως της σχετικής Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ.
=== ΑΠΟΦΑΣΗ
8. Επί του προαναφερθέντος κειμένου “Όρων – Προϋποθέσεων” συμφώνησαν άπαντες οι εμπλεκόμενοι και αναγραφόμενοι στο παρόν πρακτικό, υπό την αίρεση της έγκρισης τους από τη Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά.

Το από 30 Ιουλίου 2013 πρακτικό συσκέψεως και το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τηςαπόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 528/2013.

Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ …………….. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τοπούζη Ελένη ………………………………… Λάμπρου Αθανάσιος

Απάντηση