ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ VS ΛΑΓΚΑΡΝΤ: “Παραιτήσου μ—“

18 Σεπτεμβρίου 2014
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ VS ΛΑΓΚΑΡΝΤ

  — ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ…!

Δια χειρός ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ

Απάντηση