ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ -ΣΑΜΑΡΑΣ -ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ,   — ….Εκπτώσεις στα εθνικά εγκλήματα δεν υπάρχουν!!! Κι ο Μουγκός είναι ξεκάθαρα ένας δηλωσίας!

   — Αναρτήθηκε από Sibilla

Απάντηση