POPULAR ORTHODOX SYNAGERMOS (POP.O.S.) Party

Πρόταση Νόμου Για Εξορθολογισμό Πλαισίου Συνουσιάσεων, Μετά ή Άνευ Προφυλακτικών Και Ρυθμίσεις Για Πάρτι Με Ούζα
Αιτιολογική Έκθεση
Διαδηλώσεις Μονομερών Ασύμετρων Συνουσιάσεων
Κίνδυνος για τη σεξουαλική διαταραχή των οργάνων της Ασφάλειας, των ΜΑΤ και των ομάδων ΔΙΑΣ στη Botsovalia

Ένα φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει.

1. Γενικά
Το δικαίωμα του συνουσιάζεσθαι δια του συνέρχεσθαι σε κρέβατον και του συναθροίζεσθαι σε πάρτι με ούζα, ακόμα και με συγκεντρώσεις, με πορείες και με διαδηλώσεις και σεξουαλικούς αλλαλαγμούς, κατοχυρώνονται στο αρθ. 11 Σ. Συγκεκριμένα ορίζεται: «1. Οι Botsovalians Πολίτες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται  σε συνουσία ήσυχα ή σκούζοντας, με ή χωρίς προφυλακτικό. 2. Μόνο στα δημόσια υπαίθρια πάρτι με ούζα μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συνουσιάσεις και τα ιδιωτικά πηδήματα, μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν τα όργανά της βεβαιώσουν, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια των προφυλακτικών, σε ορισμένη δε περιοχή που οι συνουσιαζόμενοι δεν της επιτρέπουν συμμετοχή στο πάρτι με τα ούζα, η αστυνομία δια των οργάνων της επεμβαίνει σεξουαλικώς, εφόσον κρίνει, ότι απειλείται σοβαρή διατάραξη της σεξουαλικής ελευθερίας των οργάνων της, όπως νόμος ορίζει».

Από τη διατύπωση της συνταγματικής επιταγής καθίσταται σαφές, ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι  προς δημόσια και ιδιωτική συνουσία δεν είναι απόλυτα μονομερές των πρωτοτύπως ή πρωτίστως συνουσιαζομένων, αλλά μπορεί αιτιολογημένα να διευρυνθεί, με τη συμμετοχή, όσο το δυνατόν περισσοτέρων αστυνομικών οργάνων, που θα εκδηλώσουν τη σχετική σεξουαλικότητα και επιθυμία. Συγκεκριμένα αφορά α) μόνο στους Botsovalians Πολίτες (ρητή διατύπωση παρ. 1),…  β) οι συνουσιάσεις πρέπει να διενεργούνται ησύχως και χωρίς προφυλακτικό και γ) στις υπαίθριες δημόσιες συνουσιάσεις, οι συνουσιαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σεξουαλικές ανάγκες των ανδρών και γυναικών της Ασφάλειας, των ΜΑΤ και των ομάδων ΔΙΑΣ της Botsovalia και πιθανόν της πυροσβεστικής και των πρώην ΤΕΑ και να λαμβάνουν μέτρα, προς αποφυγή της ανώμαλης σεξουαλικής διαταραχής των (παρ. 2)… Άλλωστε σε κάθε περίπτωση και το δικαίωμα του συνουσιάζεσθαι  δημοσίως με τη διενέργεια κραυγών και αλλαλαγμών, δε μπορεί να ασκείται καταχρηστικά μονομερώς και να οδηγεί τα όργανα σε ιδιόχειρη αυτοϊκανοποίηση, διότι όπως ρητά αναφέρεται στο αρθ. 25 παρ. 3 Σ «η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται», πράγμα που άλλωστε ισχύει σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες.

Τα τελευταία έτη διάφορες ενώσεις προσώπων και συνδικαλιστικά σωματεία ερωτευμένων, ασκούν καταχρηστικώς το δικαίωμα συνουσίας τους, οργανώνοντας πάρτι με ούζα και σεξουαλικές διαδηλώσεις στο κέντρο της Botsovalia. Συγκεκριμένα και πριν ακόμη από την έλευση της οικονομικής κρίσης (που ως γνωστόν επέφερε πλήστες όσες σεξουαλικές διαταραχές), ήταν συχνό το φαινόμενο, μικρές ομάδες συνουσιαζομένων, κάτω των 500 ατόμων, να παραλύουν το κέντρο της πόλης καταλαμβάνοντας όλες τις κεντρικές σεξουαλικές οδικές αρτηρίες, παραδίδοντάς το στην σεξουαλική απόλαυση, χωρίς να δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα των οργάνων της σεξουαλικής τάξης και ασφάλειας.

Αποτέλεσμα αυτής της καταχρηστικής ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος είναι να παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 Σ, που προστατεύει το επαγγελματικό και το φιλελεύθερο σεχ, καθώς ο εμπορικός κόσμος και τα όργανα των οργάνων της ασφάλειας στο κέντρο της Botsovalia αδυνατεί να συμμετάσχει στο νεοφιλελεύθερο σεχ της διακοινωνικής και διασεξουαλικής ζωής της χώρας.

Συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα εμπορικά πορνεία στο κέντρο της Botsovalia πλήττονται ακόμη περισσότερο, ακριβώς λόγω της σεξουαλικής αναταραχής που προκαλείται από τα καθημερινά πάρτι με ούζα και τις φιλελεύθερες σεξουαλικές πράξεις που οδηγούν στη διατάραξη της σεξουαλικής ισορροπίας των οργάνων της κοινωνικής τάξης και σεξουαλικής ηρεμίας στη πόλη. Ο έμπορος λοιπόν που αποδίδει 23% ΦΠΑ και φορολογείται με 40% έως 45%, πλήττεται από τους λαθροσεξουαλιζόμενους, με τα παραπηδήματα να προπληρώνουν καθημερινά την κρατική διαφθορά και γραφειοκρατία, αλλά και να αποφεύγουν τη καταβολή πλήθους εισφορών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, δημοτικά τέλη), πράγμα που δεν επιτρέπει στον έμπορο νόμιμων σεξουαλικών συμπράξεων να ασκήσει το αυτονόητο δικαίωμα του, να συμμετάσχει ανεμπόδιστα στην προστατευμένη σεξουαλική ζωή, επειδή κάποιοι σεξουαλικά αχόρταγοι φοροφυγάδες ξεσάλωσαν και παραλύουν καθημερινά τη χώρα, ασκώντας καταχρηστικά το δικαίωμα του συνουσιάζεσθαι.

Παράλληλα με τα πλήγματα που δέχονται ο εμπορικός κόσμος των φιλελεύθερων πορνείων, και τα όργανα των οργάνων της ασφάλειας και των ΜΑΤ με το συνεχές κλείσιμο των δρόμων του κέντρου χωρίς την απαιτούμενη σεξουαλική ανταποδοτικότητα και συμμετοχή, προσβάλονται και τα συνταγματικά δικαιώματα των απλών πολιτών, να συμμετέχουν στα νεοφιλελεύθερα πάρτι με ούζα και στη γενικότερη σεξουαλική και πηδηχτική ζωή του τόπου (αρθ. 5 παρ. 1 Σ), αλλά και του δικαιώματος των να κινούν τον κώλο τους νεοφιλελεύθερα και χωρίς περιορισμούς σε όλη την επικράτεια (αρθ. 5 παρ. 4 Σ). Παράλληλα πλήττεται και το δικαίωμα εργασίας όλων των τσάτσων εργαζομένων (αρθ. 22 παρ. 1 Σ), καθώς αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στα μπορδέλα τους, για να ασκήσουν αυτήν αύτη τη τσατσοσύνη τους απρόσκοπτα.

Περαιτέρω, κάποια πάρτι με ούζα και διαπηδήματα με δίφθογκους ήχους και κραυγές, επειδή ακριβώς οι διοργανωτές τους το ανέχονται, γίνονται πόλος έλξης νταβατζήδικων στοιχείων μη ελεγχόμενων από τα όργανα των οργάνων, και που εμφανώς συμμετέχουν σε αυτά για να προκαλέσουν σεξουαλικό σάλο και σύγχυση οργάνων. Παράλληλα, στα ομαδικά λαθροπηδήματα μεταναστών, που αρκετές φορές χωροθετούνται σε ευαίσθητους συμβολικά τόπους, λαμβάνουν χώρα πληθώρα, μη καταγεγραμμένων σεξουαλικών συμπεριφορών που προκαλούν το λαϊκό αίσθημα και πλήττουν  τον ΦΠΑ και την αντίληψη των οργάνων αυτοϊκανοποίησης της δημόσιας ασφάλειας.

Σκοπός της παρούσης προτάσεως νόμου είναι ο εξορθολογισμός του πλαισίου διεξαγωγής των πάρτι με ούζα και  των πηδημάτων χωρίς προφυλακτικό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα όργανα των οργάνων να ασκούν τις σεξουαλικές τους ανάγκες, εντός και εκτός των πλαισίων των συνταγματικών επιταγών, χωρίς να θίγεται οι πυρήνες του δικαιώματος σεξουαλικής φωτιάς αλλά και χωρίς να θίγονται τα συνταγματικά δικαιώματα των υπολοίπων ευνουχισμένων πολιτών, από τυχόν καταχρηστική άσκηση του σεξουαλικού δικαιώματος των οργάνων, να επεμβαίνουν και να πηδούν αδιάκοπα τους πάντες, στους υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους, και όποιον συναθροισμένο βρουν μπροστά τους.

2. Κατ’ άρθρο
Άνευ ιδιαίτερης σεξουαλικής σημασίας οι ανεπίσημες λεπτομέρειες, μετά από τέτοια αιτιολογική έκθεση…… …… …….
Botsovalia 11.03.2011
Οι Βουλευτές του POP.O.S. (Popular Orthodox Synagermos)
Karajafe George και λοιποί συνοδοιπόροι.

Ευχαριστώ τον βουλευτή του ΠΟΠ.Ο.Σ. για τη σπουδαία ενημέρωση.

18 Trackbacks / Pingbacks

Απάντηση