Και ως συνήθως, οι φωτογραφίες είναι κλεμμένες από τη Χαλκίδα και τον Ηλία Θαλάσση

Απάντηση