ΤΥΧΟΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ

Απάντηση