Επειδή σέβομαι όλα εκείνα, για χάρη των οποίων σκόρπισα τα νιάτα μου και επειδή ακόμα κι όταν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά, με μερικές απλές κινήσεις θα σας ξεβρακώσω των Πειραιώτη ψευτοπρίγκηπα και με απλά και κατανοητά Ελληνικά, θα σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος της κομπίνας, του καραμπινάτου σκανδάλου επιχειρούμενης απαγωγής με ενδεχόμενη πρόθεση βιασμού, της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, από τη σαλοπαρέα των καρχαριών της Τράπεζας Πειραιώς, αντί πινακίου φακής.

Το παλικάρι της φακής λοιπόν, συγγνώμη ο Σάλας της Πειραιώς, βγήκε με νόθα γκουβαρντοσύνη και δίνει 701 ψωροεκατομμύρια για να αγοράσει δύο Τράπεζες, έναντι των βαρβάτων ποσοστών που αναλογούν στο Ελληνικό δημόσιο. Κάνοντας μια μικρή βόλτα στα οικονομικά στοιχεία των Τραπεζών-Θυμάτων, ψαρέψαμε τα στοιχεία εκείνα, που θα λάμβανε υπόψη κάθε σοβαρός υποψήφιος αγοραστής, προ του πειρασμού να υποβάλλει πρόταση εξαγοράς, της …..πλάκας.

Κοντινή Προϊστορία Μετοχικών Κεφαλαίων ΑΤΕ και ΤΤ

Κατά ….σύμπτωση και τα δύο θύματα της απατηλής πρότασης Σάλα, εντός του 2009 ολοκλήρωσαν βαρβάτες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (βλέπε στοιχεία 6α και 6β του παραπάνω πίνακα), συνολικού ύψους +1.426.222.000 €. Από το ποσό αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε το 2009 ζεστό χρήμα, περίπου 1.200.000.000 €, για να καλύψει τη συμμετοχή του στις δύο τράπεζες!!!! Κι ενώ βλέπει ο ψευτόμαγκας ο Σάλας, ότι μόνο για τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων στις δύο Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο έβαλε 1.200.000.000€ μετρητά, κι έρχεται πριν στεγνώσουν οι λογιστικές εγγραφές, για να μας πει τι???? Ότι δίνει 701.000.000€ για να ….αποκτήσει η εξυπνοπαρέα του τις Τράπεζες-Θύματα απαγωγής και βιασμού.

Όταν το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι ή ανίκανο ή υποταγμένο και φύλλο δεν κουνιέται στη βλαχομπανανία, ε!!! όλο και κάποιος γαμήκουλας θα μας ξεφυτρώσει, ζητώντας ικανοποίηση για τη πρόθεσή του να κουνήσει την οικονομία της μπανανόφλουδας. Έτσι λοιπόν!!! Δίνει ο ψευτόμαγκας και αεριτζής 701 εκατ. €, ενώ έχουμε 1,2 δις φρέσκο χρήμα μόνο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ταμειακά Διαθέσιμα (Ρευστό)

Όλα τα ποσά του πίνακα προέρχονται από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις των δύο Τραπεζών-Θυμάτων (ΑΤΕ και ΤΤ), κλεισίματος της 31-12-2009. Δεν έλαβα υπόψη ενδιάμεσα στοιχεία Α’ ή Β’ τριμήνου 2010, γιατί ενδιάμεσα, κάθε Τράπεζα που σέβεται τις απάτες της, κάνει πανεύκολα αλχημείες και μαγειρέματα, κυρίως αν προγραμματίζονται εξαγορές.

Για να μας δείξει την ισχυροαποτέτοια του, μας λέει ότι δεν χρειάζεται καν να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και δεν βγήκε ούτε ένας να τον πλακώσει στις μπάτσες…. Ναρκωτικά πήρε πριν βγει να δώσει συνέντευξη???? Έχει, λέει, τα 701 εκατ. € σε μετρητό, αλλά δεν λέει ο μπαγάσας, ότι θα αποκτήσει τον άμεσο έλεγχο …..1.239.612.000 € μετρητά, από τις εξαγοραζόμενες Τράπεζες-Θύματα (βλέπε στοιχεία 1 του παραπάνω πίνακα).

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, Εξοπλισμός)

Αν προσθέσουμε τα ποσά των στοιχείων 2, 3 και 4 του πίνακα βλέπουμε ότι οι δύο Τράπεζες Θύματα (ΑΤΕ και ΤΤ) διαθέτουν σημαντική υπολειπόμενη (αναπόσβεστη) αξία πάγιων στοιχείων, συνολικού (αθροιστικά) ποσού 2.952.694.000€. Όταν ο ΜπαρμπαΝίκος λέει υπολειπόμενη ή αναπόσβεστη αξία, διευκρινίζει στους μη κατέχοντες τη λογιστική τέχνη, ότι η πραγματική αξία των παγίων (ακίνητα, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αυτοκίνητα, εξοπλισμοί κλπ) είναι σε γενικές γραμμές, από διπλάσια έως και πενταπλάσια της αναπόσβεστης λογιστικής υπόλοιπης αξίας. Μιλάμε ότι βάζουν 701 ψωροεκατομμύρια και εκτός των παραπάνω, στοχεύουν σε υπεραξίες πάγιων περιουσιακών στοιχείων, μόνο και μόνο, λόγω ….συγχώνευσης μετά τις εξαγορές, άνω των 3 δις €!!!!!

Χαρτοφυλάκιο (Μετοχές, Αμοιβαία, Παράγωγα)

Εδώ κι αν έχει χοντρή μάσα. Ενώ και 31-12-2009 οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές ξύνουν πάτο, βλέπουμε ότι οι δύο Τράπεζες-Θύματα, διαθέτουν συνολικά, χαρτοφυλάκιο συνολικού ποσού 7.151.500.000 €, από τα οποία, μετοχές αξίας 6.800.000.000 € είναι ανά πάσα στιγμή ρευστοποιήσιμες. Εδώ το προσδοκώμενο από τη παρέα του Σάλα είναι, ένα χρηματιστηριακό ράλι. Φαντάζεστε τι υπεραξίες θα προκύψουν, με ένα χρηματιστήριο στις 3.000 και άνω μονάδες???? Τσάκα-τσάκα 7 δις € στο τσεπάκι των καρχαριών, που πολλές φορές τους έχω κάνει αφίσα. Δίνουν λοιπόν 701 ψωροεκατομμύρια, με προσδοκώμενο κέρδος 7 δις €, μόνο από τις υπεραξίες μετοχών χαρτοφυλακίου. Σε κάθε περίπτωση ζημιά δεν θα υπάρξει, γιατί είπαμε οι μετοχές ξύνουν πάτο!!!!!

Α ρε Σάλα που σαλεύεις και τις Τράπεζες γυρεύεις………

Αέρας (άϋλα στοιχεία)

Και οι δύο Τράπεζες-Θύματα, είναι μαγαζιά-γωνία απανταχού Ελλάδος και είναι οι πολύφερνες νύφες για εξαγορά, εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιος αξιόπιστος οργανισμός εκτίμησης, θα πρέπει να οριστεί, μακριά από τα πιράνχας του Παπακωνσταντίνου και του Τζέφρι, για να μάθουμε σε τι ποσό φτάνει η υπεραξία “ΟΝΟΜΑ” των έτοιμων και καθιερωμένων επιχειρήσεων-Τραπεζών. Αν προσθέσουμε και αυτή την εκτίμηση για τον αέρα του ονόματος, καταλαβαίνετε ότι απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο από τη γελοία προσφορά 701 εκατομμυρίων της ομάδας Σάλα.

Καθαρή Λογιστική Θέση

Η Καθαρή (λογιστική) Θέση μιας επιχείρησης προκύπτει, όταν από το σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ της (Ταμείο+Πάγια+Χαρτοφυλάκιο+Αποθέματα+Απαιτήσεις κλπ), αφαιρέσουμε τα ενεργά στοιχεία του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Υποχρεώσεις+Αποσβέσεις+Ζημίες+Φόροι κλπ).

Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο λογιστικά (που σημαίνει ότι πιο κάτω δεν γίνεται αποδεκτή καμιά αποτίμηση), η ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ των δύο Τραπεζών-Θυμάτων (ΑΤΕ και ΤΤ), είναι την 31-12-2009 συνολικά, 2.585.749.000 €!!!

Το Σαλεμένο θράσος έχει αφετηρία αυτό το ποσό, για αντιστοίχηση με τα ….701 ψωροεκατομμύρια της “προσφοράς Σάλα”. Αν προσθέσουμε τις άμεσα προσδοκώμενες υπεραξίες παγίων λόγω συγχώνευσης μετά τις εξαγορές και των χρεογράφων, η εκτίμησή μου, ως οικονομολόγου που σέβεται όσα έχει φάει η κούτρα μου, θα πρέπει να μιλάμε για κόλπο που ξεπερνά τα 20 δις €.

Μη βγει κάποιος κόπανος και πει ότι οι Τράπεζες έχουν και υποχρεώσεις, γιατί δεν μίλησα ούτε για τις απαιτήσεις τους. Η εξέταση αυτών των στοιχείων είναι δευτερεύουσα για το θέμα και μεταξύ τους τα στοιχεία απαιτήσεων-υποχρεώσεων για τις τράπεζες, είναι σε μια σταθερή σχέση αλληλεξάρτησης.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

3 Trackbacks / Pingbacks

Απάντηση