Ο Μπαρμπανίκος δεν έχει καμία συμμετοχή, ούτε όφελος, από τυχόν εμφανιζόμενες διαφημίσεις.

Απάντηση