ΤΡΑΠΕΖΑ:…. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΟΧΟΣ:….ΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ο αγοράζων μετρητοίς!!!!!!

Ημερομ.

Τεμάχια

Μ.Τ.

Αξία

Λ

Ιδιότητα

Συναλ.

Π

09/02/10

A

50.000 5,58 278.891

Α

Πρόεδρος ΔΣ

Ο ίδιος

05/02/10

A

250.000

5,58

1.394.833

Α

Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

27/01/10

A

50.000

6,22

311.224

Α

Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

22/01/10

A

100.000

6,27

627.089

Β

Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Ν.Π.
20/01/10 A

50.000

6,53

326.520

Β

Πρόεδρος ΔΣ

Συνδεόμενο Ν.Π.

19/01/10

A

200.000

6,94

1.387.173

Β

Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Ν.Π.

20/11/09

A

50.000

10,27

513.665

Α

Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

10/07/09

A

48.000

6,98

334.975

Α

Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

08/07/09

A

72.000

7,00

503.742

Α

Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

03/07/09

A

20.000

6,95

139.020

Α

Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

05/06/09

A

1.665

4,77

7.942

Β

Πρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 1

05/06/09

A

86.910

4,77

414.561

Α

Πρόεδρος ΔΣ

Ο ίδιος

1

10/03/09

A

50.000

4,01

200.374

Α

Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

04/12/08

A

100.000

6,86

686.000

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

19/11/08

A

100.000

7,50

750.000

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

18/11/08

A

400.000

7,65

3.058.287

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

25/06/08

A

25.000

18,50

462.500

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

24/06/08

A

20.000

17,12

342.400

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

20/06/08

A

50.000

18,48

923.971

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

22/05/08

A

50.000

20,71

1.035.276

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

28/12/07

A

3.125

9,76

30.500

Β Πρόεδρος ΔΣ Σύζυγος

2

28/12/07

A

50.000

9,76

488.000

Α Πρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος

2

17/09/07

A

879.674

20,00

17.593.480

Α ASSISTANT ACCOUNT MANAGER Ο ίδιος

1

17/09/07

A

50.157

20,00

1.003.140

Β ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Σύζυγος

1

03/09/07

A

50.000

24,10

1.205.000

Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ίδιος

31/08/07

A

50.000

25,01

1.250.490

Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ίδιος

10/01/07

A

100.000

9,76

976.000

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

2

10/01/07

A

6.250

9,76

61.000

Β Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος

2

12/07/06

A

45.000

19,08

858.600

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

11/07/06

A

147.070

18,94

2.786.218

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

06/07/06

A

26.250

18,66

489.825

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

05/07/06

A

50.000

18,84

941.875

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

04/07/06

A

38.750

19,10

740.125

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

03/07/06

A

30.000

18,92

567.500

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

30/06/06

A

40.000

18,76

750.359

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

29/06/06

A

15.000

18,42

276.300

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

22/06/06

A

341.779

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

22/06/06

A

3.750

Β Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος

14/06/06

A

75.116

20,92

1.571.427

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

13/06/06

A

75.000

20,70

1.552.500

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

08/06/06

A

65.000

20,44

1.328.600

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

07/06/06

A

100.000

20,84

2.084.424

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

01/06/06

A

50.000

22,18

1.109.116

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

31/05/06

A

50.000

21,91

1.095.609

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

30/05/06

A

50.000

22,06

1.103.217

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

29/05/06

A

50.000

22,72

1.135.856

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

16/05/06

A

100.000

24,00

2.399.811

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

15/05/06

A

50.000

25,04

1.251.806

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

12/05/06

A

100.000

25,76

2.575.654

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

11/05/06

A

50.000

25,83

1.291.359

Α Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος

Τέλος φόρμας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
(με στοιχεία μόνο από τον παραπάνω πίνακα)
Αγορές 50 πράξεις 4.515.496 τεμ. Μ.Τ.: 13,78 ΑΞΙΑ     62.216.231 €
Πωλήσεις ——–
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.515.496 τεμ. ΑΞΙΑ   -62.216.231 €

Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Α= ΑΓΟΡΕΣ

Πηγή: capital.gr

Απάντηση