Δεν μιλάμε για 1.000 € καθαιρεμένε….. Δεν μιλάμε για μία και μοναδική περίπτωση…. Μιλάμε για τόνους κουμπαρίσιων κοπράνων ΑΧΡΕΙΕ ΤΡΑΜΠΟΥΚΕ.

Απάντηση