ΤΟΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΙΣ ΓΑΛΑΖΙΟΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΣ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΤΕΧΩ!!!!!

Απάντηση