Ο λόγος του Θεού ρε βόδια είναι το φως και όχι το μπρούτζινο βόδι που εσείς πραγματικά πιστεύετε.

Απάντηση