Είναι γνωστό, ότι το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Υγείας – ΙΚΑ – Δημόσια Ταμεία – Νοσοκομεία), αγοράζουν τα φάρμακα με καπέλα από +100% μέχρι +1000%. Είναι επίσης γνωστό, ότι όλα τα φάρμακα, το Ελληνικό Δημόσιο τα προμηθεύεται παράνομα με απ’ ευθείας ανάθεση, χωρίς καν μια στοιχειώδη έρευνα της διεθνούς αγοράς. Και είναι επίσης γνωστό, ότι το Ελληνικό Δημόσιο βουλιάζει στα χρέη για εξοπλισμούς αλλά και για φάρμακα, από την αδυναμία να προϋπολογίσει τα θεότρελα υψηλά και αλογίστως μεταβαλλόμενα πάντα προς τα πάνω κόστη, που ισχύουν μόνο στο Ελλαδιστάν. Τέλος, είναι επίσης γνωστό, ότι εν τέλει, για να παρακαμφθούν οι έλεγχοι νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάθε τριετία (κατά μέσο όρο) τα πουλημένα λαμόγια του κυνοβουλίου, “ψηφίζουν” νόμο, για την νομιμοποίηση και εξόφληση όλων των παράνομων δαπανών προμήθειας φαρμάκων, με εικονική έκπτωση 2 έως 4%, ενώ όλοι μας ξέρουμε ότι οι τιμές είναι φουσκωμένες μέχρι 1000%!!!!! και οι φαρμακοτρίφτες καμώνονται ότι ζημιώνονται με τη τριετή καθυστέρηση και την έκπτωση 3%!!!!! ΝΑΙ, ΡΕ…!!!! Αφαίρεσε από το 1.000 ένα 12% για τη τριετία και ένα 4% έκπτωση, για να δεις ότι η υπερτιμολόγηση είναι μόνο (1.000 -12 -4) =984%…. ΝΑΙ, ΡΕ….. Και τους αναγκάζεις με την υποψία σου να συντηρούν από καμιά δεκαριά OFFSHORE εταιρείες ο καθένας, για να εξασφαλίζουν την ελεύθερη διακίνηση του κατάμαυρου αλλά ευγενούς χρήματος…
Έεε…. να μην ικανοποιήσουμε τη περιέργειά μας, για το ποιοι είναι οι “εθνικοί” προμηθευτές και μέλη του ευαγούς συνδικάτου με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ”???? Ούτε μία, ούτε δύο…. ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΗ (66) μέτρησα επίσημα μέλη (βλέπε πηγή:  http://www.sfee.gr/node/583)
Τι είπες????… Τα βλέπεις όλα μαύρα και αλλοδαπά???… ΑΝΤΕ ΡΕ…..

Απάντηση