ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σ. ΓΚΙΟΛΙΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΜΜΕ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Αναρτήθηκε από ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Απάντηση