Πάγκαλος: «Να φύγουν από τη Κυβέρνηση όλοι οι …φούφουτοι!!!!»

Φούφουτοι: (σαΡαγκούση, Παμπούκη, Γερουλάνος και Σία): Να φύγουν πρώτοι οι Πορδοκλάνοι Πάγκαλοι!!!!!

Μπαρμπανίκος: Να φύγει ολόκληρη η συμμορία των λήσταρχων.

Απάντηση