Πάγκαλος: “Να φύγουν από τη Κυβέρνηση όλοι οι …φούφουτοι!!!!”

Φούφουτοι: (σαΡαγκούση, Παμπούκη, Γερουλάνος και Σία): Να φύγουν πρώτοι οι Πορδοκλάνοι Πάγκαλοι!!!!!

Μπαρμπανίκος: Να φύγει ολόκληρη η συμμορία των λήσταρχων.

Απάντηση